top of page

MEZIPLODINY

PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png
PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png
PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png
PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png

   Meziplodiny nezanedbatelně zlepšují kvalitu půdy a jsou významnou ochranou půdního fondu před erozí a proplavováním živin do spodních vod v mezidobí mezi hlavními plodinami. Ozimé směsky mohou být v neposlední řadě významným zdrojem kvalitních objemových krmiv ( čerstvá píce, silážování, GPS ). Vhodným sestavením směsek je možné upravovat poměr NL a energie v krmivu.

   Snaha o udržení pokryvu orné půdy v ekologickém zemědělství po maximální dobu významně ovlivňuje potlačení plevelů a zamezení eroze. Současně pro výsev mezi hlavními plodinami jsou významné i směsky. Jsou doporučovány jako ozimé nebo jako strniskové. Zjednodušeně lze říci, že výsevek jednotlivých komponentů lze vypočítat ze základního výsevku podle jejich podílu ve směsi. 

Ozimé směsky
Landsberská směska                         jílek mnohokvětý 20 - 30 kg/ha, vikev ozimá 50 - 60 kg/ha, jetel nachový Inkarnát 
                                                               15 - 20 kg/ha     ( v této směsi lze jílek  nahradit žitem ) 
Pšenice ozimá s vikví                         pšenice 90 - 120 kg/ha, vikev 80 - 90 kg/ha
Žito ozimé s vikví                                žito 100 - 120 kg/ha, vikev 80 - 90 kg/ha
Peluška ozimá s pšenicí                     peluška 75 - 100 kg /ha, pšenice 75 - 100 kg/ha
 
Peluška ozimá s tritikale                   peluška 75 - 100 kg /ha, tritikale 75 - 100 kg/ha 
Strniskové směsky
Hořčice se svazenkou                         hořčice bílá 6 kg/ha, svazenka 6 kg/ha
Hořčice s pohankou                            hořčice bílá 5 kg/ha, pohanka 30 - 40 kg/ha
Hořčice s pohankou a svazenkou     hořčice bílá 4 kg/ha, pohanka 20 - 30 kg/ha, svazenka 5 kg/ha
Vikev jarní s hořčicí                             vikev 40 - 50 kg/ha, hořčice 6 kg/ha
m%C3%A1k_edited.png
bottom of page