MEZIPLODINY

   Meziplodiny nezanedbatelně zlepšují kvalitu půdy a jsou významnou ochranou půdního fondu před erozí a proplavováním živin do spodních vod v mezidobí mezi hlavními plodinami. Ozimé směsky mohou být v neposlední řadě významným zdrojem kvalitních objemových krmiv ( čerstvá píce, silážování, GPS ). Vhodným sestavením směsek je možné upravovat poměr NL a energie v krmivu.

   Snaha o udržení pokryvu orné půdy v ekologickém zemědělství po maximální dobu významně ovlivňuje potlačení plevelů a zamezení eroze. Současně pro výsev mezi hlavními plodinami jsou významné i směsky. Jsou doporučovány jako ozimé nebo jako strniskové. Zjednodušeně lze říci, že výsevek jednotlivých komponentů lze vypočítat ze základního výsevku podle jejich podílu ve směsi. 

dětenická.jpg
jetel_Kardinál.JPG
Ozimé směsky
Landsberská směska                         jílek mnohokvětý 20 - 30 kg/ha, vikev ozimá 50 - 60 kg/ha, jetel nachový Inkarnát 
                                                               15 - 20 kg/ha     ( v této směsi lze jílek  nahradit žitem ) 
Pšenice ozimá s vikví                         pšenice 90 - 120 kg/ha, vikev 80 - 90 kg/ha
Žito ozimé s vikví                                žito 100 - 120 kg/ha, vikev 80 - 90 kg/ha
Peluška ozimá s pšenicí                     peluška 75 - 100 kg /ha, pšenice 75 - 100 kg/ha
 
Peluška ozimá s tritikale                   peluška 75 - 100 kg /ha, tritikale 75 - 100 kg/ha 
Strniskové směsky
Hořčice se svazenkou                         hořčice bílá 6 kg/ha, svazenka 6 kg/ha
Hořčice s pohankou                            hořčice bílá 5 kg/ha, pohanka 30 - 40 kg/ha
Hořčice s pohankou a svazenkou     hořčice bílá 4 kg/ha, pohanka 20 - 30 kg/ha, svazenka 5 kg/ha
Vikev jarní s hořčicí                             vikev 40 - 50 kg/ha, hořčice 6 kg/ha

PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. Lipová 40

 788 32 Staré Město 

Kontaktní osoba pro bio osiva:

Ing. Petr Trávníček, Tel.: +420 603 150 701
travnicek@probio.cz

Oddělení osiv:

Tel: +420 733 180 885

osiva@probio.cz