top of page

Naše novinky v nabídce osiv podzim 2021

AdobeStock_304734445%2520(Kop%25C3%25ADr

CENTURION - pšenice ozimá

Raná odrůda s v pekařskou kvalitou A, osinatá, středního vzrůstu 85 - 90 cm, s vysokou stres tolerancí.

 • udržovatel: ASUR PLANT BREEDING S.A.S., Francie

 • zástupce pro ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.
   

 • dobrá odolnost proti poléhání

 • střední odnoživost

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • dobrá odolnost k vyzimování

 • vhodná do extenzivních podmínek

 • vhodná pro rané setí, ale toleruje i pozdní výsevy

 • vhodná do všech výrobních oblastí

 • stabilně vysoké výnosy i v suchých oblastech

 • snáší pěstování v aridních oblastech a na lehkých málo vododržných půdách

 • vhodná do lokalit s výskytem divokých prasat

 • vysoký počet zrn v klase

 • HTS vysoká 48 - 50 g

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 750 kg

PŘEDPLODINA:

Pro dosažení dobré potravinářské kvality je nezbytné volit jako předplodinu vojtěšku, jetel, případně luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Ideálně od poloviny září do poloviny října. Toleruje i pozdější výsev.

VÝSEVEK:

rané setí 250 zrn/m²

optimální podmínky 280-320 zrn/m²

pozdní setí 320-380/m²

AdobeStock_46368190%2520(Kop%25C3%25ADro

NOVINKA

SIGNAL - jetel nachový

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda

 • raná až středně raná

 • ranější o 3 - 5 dní než odrůda Kardinál

 • nízká až středně vysoká

 • jednoletá přezimující odrůda

 • jednosečná jetelovina

 • využití: do časných směsek na zelené krmení nebo jako ozimá předplodina

 • komponent pro Landsberské směsky

 • vysoká mrazuvzdornost

 • zlepšená odolnost krčkovým a kořenovým hnilobám

 • středně odolná k poléhání

 • rychlý jarní vzrůst

 • ranější kvetení, ranější pícní i semenná zralost v porovnání s odrůdou Kardinál

 • vysoký výnos píce i semene

 • využití obdobné jako u odrůdy Kardinál

 • v pokusech ÚKZÚZ výnos zelené hmoty 102,3% a u suché hmoty 104,1% na průměr kontrol

TERMÍN SETÍ:

Podmínkou dobrého přezimování je výsev nejpozději ve druhé dekádě srpna. 

VÝSEVEK:

Na zelené krmení či hnojení v čisté kultuře se vysévá 6 MKS/ha, tj. asi 25 kg/ha.

Při zakládání semenářských porostů je doporučováno vysévat 4 MKS/ha, což je 16–18 kg/ha inkarnátu do hloubky
1–2 cm.

AdobeStock_46368190%2520(Kop%25C3%25ADro

NOVINKA

Balení
Pytle 25 kg

FROSTICA - peluška ozimá

Využití v ozimých luskovinoobilních směskách i v čisté kultuře. Vyšší výnos než jarní peluška. Vhodná do všech oblastí s vláhou.

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda

 • odrůda normálního listového typu

 • středně vysoká až vysoká

 • semenářsky i pícninářsky výkonná odrůda

 • vhodná do všech oblastí

 • semenářství obdobné jako u odrůdy Arkta

 • velmi dobré přezimování

 • rychlý počáteční růst

 • zlepšená odolnost komplexu kořenových chorob

 • odolnost k poléhání na úrovni kontrolní odrůdy

 • zdroj časné jarní píce

 • v pokusech ÚKZÚZ výnos zelené a suché hmoty jednotně 104,8% na kontrolu Arkta

 • HTS nízká 100 - 120 g

PŘEDPLODINA:

Nejlépe obilnina, po zasetí je vhodné za sucha pozemek poválet, na jaře v případě povytažení rostlin co nejdříve po oschnutí opět uválet.

TERMÍN SETÍ:

v druhé polovině září do hloubky SETÍ: 5–6 cm

VÝSEVEK:

pícní využití : 120–150 kg /ha

sklizeň na zrno: 120–138 kg/ha

AdobeStock_46368190%2520(Kop%25C3%25ADro

NOVINKA

Balení
Pytle 50 kg 
Vaky  500 kg 
bottom of page