top of page

Náplní našeho oddělení je zajištění množení, úpravy, finalizace, certifikace a distribuce osiv určených pro ekologické zemědělství.

 

Představujeme vám novou nabídku bioosiv pro jarní výsev.

Naše nabídka je velmi široká, včetně několika novinek. Ty naleznete v odrůdové nabídce pšenice, ovsa setého i nahého, hrachu, bojínku a jílku. V oblasti směsí jsme zařadili celou novou kategorii - Směsi pro ekoschémata. Zde máte možnost vybrat si ze tří druhů směsí.

Máme radost, že se nám v letošním roce podařilo zajistit všechny travní směsi v BIO kvalitě, tedy nemusíte žádat o výjimku na použití konvenčních osiv.

Za rok 2021 se naše firma stala jednou z 20 klimaticky nejšetrnějších firem dle výběru odborné poroty časopisu European Seed. Porota zvlášť ocenila 30letou spolupráci s ekologickými farmáři, jako příklad pro trvale udržitelné systémy hospodaření. Více se můžete dozvědět na stránkách této osivářské platformy https://european-seed.com/2022/04/the-20-most-climate-friendly-companies-over-2021-11-15/

bottom of page