top of page

Naše novinky v nabídce osiv jaro 2023

REFLEX

Přesívková

Středně raná, bezosinná odrůda s pekařskou jakostí C a výškou rostlin cca 95 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

 • zrno středně velké

 • průměrný obsah dusíkatých látek v sušině

 • vysoká objemová hmotnost

 • vysoký výnos zrna

 • HTS 39 g

V roce 2022 zařazena do zkoušení pro seznam Doporučených odrůd v režimu ekologického zemědělství.
Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

NOVINKA V KATALOGU

LG BELCANTO

 Ječmen jarní - raná, osinatá, krmná odrůda nižšího až středního vzrůstu.

 • udržovatel: SAATEN-UNION CZ s.r.o. (právně chráněná odrůda )
   

 • pekařská jakost C

 • vysoká stres-tolerance

 • rychlé nalévání zrna

 • dobrá až velmi dobrá mrazuvzdornost i zimuvzdornost

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • střední odolnost k poléhání

 • velmi rychlý podzimní i jarní vývoj

 • vyšší odnožovací schopnost

 • velmi odolná padlí klasu

 • odolná padlí listu

 • odolná braničnatce listu i klasu

 • odolná fusariu v klase

 • odolná rzi pšeničné, plevové - list

 • vysoký výnos

 • vhodná do sušších oblastí a na písčité až kamenité půdy

 • vhodná do lokalit trpících vysokým výskytem černé zvěře

 • HTS 45 - 48 g

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

PERUN

Oves setý - středně raná červená odrůda vysokého vzrůstu až 140 cm, vhodná pro středně dobré až extenzivní stanoviště..

 • udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko

 • velmi energický vývoj s extrémně dobrou pokryvností půdy až do zrání

 • není náchylná k poléhání

 • velmi odolná vůči padlí

 • dobře odolná vůči rzím

 • není náchylná k porůstání

 • dobrá odolnost k fusáriím

 • nadprůměrné výnosy

 • střední objemová hmotnost

 • velmi vysoké pádové číslo

 • středně vysoký obsah surového lepku

 • vysoká HTS

 • vyšlechtěna pro ekologické zemědělství

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg
bottom of page