top of page

Naše novinky v nabídce osiv jaro 2024

CINDY

Středně raná, bezosiná odrůda s pekařskou jakostí A a výškou rostlin  88 - 91 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

                                                  

 • dobrá odolnost k poléhání

 • výborná odolnost ke rzi plevové

 • vysoká odolnost k braničnatce

 • vyšší odolnost ke rzi pšeničné

 • vyšší odolnost proti komplexu listových skvrnitostí

 • vyšší odolnost k padlí klasu

 • dobrá odolnost k padlí na listu

 • střední odnožování

 • vysoký výnos zrna

 • vysoká objemová hmotnost

 • HTS 43 g

NOVINKA V KATALOGU

V roce 2023 zařazena do zkoušení pro seznam Doporučených odrůd v režimu ekologického zemědělství.
Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

MERLIN

Středně raná, pluchatá odrůda středně vysokého vzrůstu.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

 • střední odolnost k poléhání

 • odolná proti lámání stébla nad latou

 • středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí

 • odolná proti napadení rzí ovesnou a napadení padlím ovsa

 • velké, žluté zrno

 • středně vysoký výnos čistých obilek

 • středně vysoká objemová hmotnost

 • vysoký obsah dusíkatých látek

 • vysoká výtěžnost ovesné rýže

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

SANTINI

Středně raná bezpluchá odrůda, středního vzrůstu.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)
   

 • velmi dobrá odolnost k poléhání

 • dobrá odolnost rzi ovesné a padlí

 • střední odolnost k houbovým chorobám

 • vysoký výnos zrna

 • velké nahé zrno

 • vysoký obsah škrobu

 • nízký obsah pluchatých zrn

 • HTS 27 g

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

IMPULS

 Středně raná odrůda středního vzrůstu , zelenosemenná, úponková.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda )

 • nadprůměrná odolnost k poléhání

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • vysoká odolnost ke kořenovým chorobám a fuzáriím

 • rychlý počáteční růst

 • velmi dobrá barevná vyrovnanost semen

 • výborná pro produkci zrna

 • vysoký výnos N-látek

 • HTS 260 - 280 g

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

EGIDA

 

 • udržovatel: MAłOPOLSKA HODOWLA ROśLIN HBP SP. Z O.O.  (právně chráněná odrůda )

 • polská odrůda

 • odolná k poléhání

 • dobrá zimuvzdornost

 • dobře snáší i sušší období

 • vhodný do pastevních i lučních porostů

 • vhodný do travních i jetelotravních směsí

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg

SADEK

 • udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o. (právně chráněná odrůda )

 • diploidní odrůda

 • pastevní využití

 • vhodný a do drsnějších klimatických podmínek

 • doba metání velmi raná

 • růstový habitus na jaře střední

 • rychlost jarního růstu vysoká

 • hustota obrůstání po sečích středně vysoká

 • středně odolná napadení plísní sněžnou a rzí

 • výnos zelené hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém a třetím užitkovém roce vysoký

 • výnos zelené hmoty první seče v prvním, druhém a třetím užitkovém roce velmi vysoký

 • výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém a třetím roce velmi vysoký

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
bottom of page