top of page

Naše novinky v nabídce osiv jaro 2022

HYSTRIX

Středně raná, osinatá odrůda s pekařskou jakostí A a výškou rostlin cca 95 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

 • velmi dobrá odolnost k poléhání

 • velmi dobrá odolnost ke rzi plevové, fuzáriu a padlí travnímu

 • vysoká odolnost rzi travní

 • rostliny středně odnoživé

 • vysoká objemová hmotnost a HTS

 • stabilní číslo poklesu

Nová odrůda, registrovaná v roce 2021.

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg

PŘEDPLODINA:

Jsou vhodné jeteloviny, okopaniny, luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

4,2 MKS/ha - při časném setí (do 15.3.

4,5 MKS/ha při běžném setí (do 15.4.)

5,2 MKS/ha při pozdním setí

KAPITOL

Středně raná, bezosinná odrůda s pekařskou jakostí E a výškou rostlin cca 90 cm.

 • udržovatel: SOUFFLET AGRO a.s. (právně chráněná odrůda)

 • méně odolná k poléhání

 • odolná proti padlím pšenice na listu i v klasu

 • středně odolná proti napadení listových skvrnitostí

 • středně odolná až odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu

 • odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice

 • velmi vysoká objemová hmotnost 

 • zrno středně velké

 • vysoký až velmi vysoký obsah dusíkatých látek v sušině

 • velmi vysoká hodnota Zelenyho testu

 • velmi vysoká vaznost mouky

 • středně vysoký výnos zrna

 • HTS 39 g

PŘEDPLODINA:

Jsou vhodné jeteloviny, okopaniny, luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

4,9 - 5,7 MKS/ha 

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg

REMUS

Středně raná pluchatá odrůda, středního vzrůstu 95 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)
   

 • menší odolnost k poléhání

 • výborná odolnost k sněti ovesné

 • dobrá odolnost k houbovým chorobám

 • odolná proti napadení rzí ovesnou

 • odolná proti napadení padlí

 • menší odolnost ke komplexu listových skvrnitostí

 • zrno velké s jemnou pluchou

 • špičkové potravinářské parametry

 • objemová hmotnost 55 kg/hl

 • HTS 38 g

PŘEDPLODINA:

Oves setý je nenáročný na předplodinu. Nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře dle stavu půdy.

VÝSEVEK:

4,0 - 5,0 MKS/ha - dle výrobních oblastí a termínu setí

Balení
Pytle 40 kg
Vaky 500 kg

MARCO POLO

 Středně raná bezpluchá odrůda  středního až nižšího vzrůstu.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda )

 • velmi dobrá odolnost k poléhání 

 • střední odolnost ke komplexu listových skvrnitostí

 • odolná k padlí travnímu

 • středně odolná až odolná k lámání stébla

 • odolná ke rzi ovesné

 • velké zrno - největší zrno ze současného sortimentu povolených nahých ovsů

 • vysoký podíl předního zrna

 • středně vysoká objemová hmotnost

 • velmi nízký podíl pevných pluch

PŘEDPLODINA:

Oves setý je nenáročný na předplodinu. Nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře dle stavu půdy.

VÝSEVEK:

 MKS/ha 

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg

INOVEC

 Raná až středně raná bezpluchá odrůda  středního až vysokého vzrůstu ( 113 cm ).

 • registrace: 2017 Slovensko (právně chráněná odrůda )

 • velmi dobrá odolnost k poléhání v době kvetení

 • střední až dobrá odolnost k poléhání před sklizní

 • dobrá až velmi dobrá odolnost hnědé  skvrnitosti

 • odolná k padlí travnímu

 • dobrá až velmi dobrá odolnost ke rzi ovsa a travní rzi

 • velké zrno

 • vysoký výnos

 • objemová hmotnost 69 kg.hlˉ¹

 • pluchatost do 8%

 • vysoká HTS 28,3 g

PŘEDPLODINA:

Oves setý je nenáročný na předplodinu. Nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře dle stavu půdy.

VÝSEVEK:

 MKS/ha 

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg
bottom of page