top of page

Naše novinky v nabídce osiv jaro 2021

Oves setý - LION

 Polopozdní pluchatá odrůda  středního až nižšího vzrůstu 98 cm.

 • udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH (právně chráněná odrůda )

 • zástupce v ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.
   

 • vysoká odolnost k poléhání

 • odolná proti lámání stébla pod latou

 • vysoká odolnost k přísuškům

 • rychlý počáteční růst

 • středně odolná proti napadení komplexu listových skvrnitostí

 • středně odolná ke rzi a padlí ovsa

 • zrno středně velké

 • špičkový výnos zrna

 • nízká pluchatost

 • vhodná do všech oblastí

 • mimořádný výnos ovesné rýže

 • vhodný i  do jarních luskovino-obilních směsí

 • HTS 37 - 38 g

PŘEDPLODINA:

Oves setý je nenáročný na předplodinu. Nejvhodnější jsou okopaniny a luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře dle stavu půdy.

VÝSEVEK:

3,2 - 3,5 MKS/ha - rané setí 

3,5 - 4,2 MKS/ha - pozdní setí

NOVINKA  

V KATALOGU

Balení
Pytle 40 kg
Vaky 500 kg

Tritikale jarní - MAMUT

 Středně raná odrůda nižšího vzrůstu 100 cm. Vhodná do všech oblastí i pro chudší půdy.

 • udržovatel: DANKO Hodowla Roslin, Sp. z o.o., PL (právně chráněná odrůda)

 • zástupce v ČR: Selgen, a.s.

 • Vysoká odolnost proti padlí, septorii a fusariu

 • vysoká odolnost proti komplexu listových skvrnitostí

 • výborná odolnost proti napadení námelem

 • výborná odolnost k poléhání

 • odolná k jarním mrazíkům

 • stabilní vysoký výnos ve všech oblastech

 • kvalitní zrno

 • ideální do luskoobilních směsek

 • HTS 43 - 45 g

PŘEDPLODINA:

Nejlépe je použít neobilnou předplodinu.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře dle stavu půdy. Hloubka setí 4 cm.

VÝSEVEK:

4,0 - 5,0 MKS/ha ( 180 - 200 kg/ha ) 

NOVINKA  

V KATALOGU

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg

Hrách polní - BOXER

 Středně raná odrůda středního vzrůstu 79 cm, žlutosemenná, úponková.

 • udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. (právně chráněná odrůda )

 • nejvyšší odolnost k poléhání

 • vysoká odolnost k antraknóze

 • dobrá odolnost ke komplexu kořenových chorob

 • dobrá odolnost k plísni šedé a padlí hrachu

 • nízká aktivita trypsin - inhibitoru

 • vysoká barevná vyrovnanost

 • rychlý počáteční růst

 • nejvhodnější půdy jsou středně těžké s pH 6 - 7

 • vhodná do ŘVO, OVO, BVO

 • není náročná na předplodinu

 • vysoký obsah N-látek v semenu

 • barva květu bílá, zrno oválné

 • vysoký výnos semene

 • HTS 266 g

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED SETÍM:

Bezlisté úponkové odrůdy méně poléhají a mají zvýšený požadavek na strukturu půdy. Zvláště pak na její odolnost vůči slévání, neboť svou omezenou listovou plochou o dost později zastiňují povrch půdy, než odrůdy listové.

TERMÍN SETÍ:

Časný výsev. Snese dobře ranní mrazíky až do -6 °C.

Hloubka setí 5 - 7 cm do připravené půdy. Vzdálenost řádku 12,5 cm.

VÝSEVEK:

0,9 - 1,1 MKS/ha

NOVINKA  

V KATALOGU

Vojtěška setá - MORAVA

 • udržovatel: Agrogen, spol. s r.o.
   

 • středně raná

 • trs vzpřímený až polovzpřímený

 • středně vysoká

 • středně rychlý jarní růst

 • vyšší odolnost proti cévnímu vadnutí

 • dobře odolná k poléhání

 • vyšší provozní vytrvalost

 • barva květu fialová až světle fialová

 • vysoké stabilní výnosy zelené hmoty a semene

 • vhodná pro intenzivní a obilnářské oblasti

 • vysoký počet lusků a počet semen v lusku

 • HTS 2 - 2,1 g

Balení
Pytle 25 kg

PŘEDPLODINA:

Nemá vyhraněné požadavky na předplodinu.

TERMÍN SETÍ:

Od března do dubna nejdéle do května a na podzim začátkem září.. Hloubka setí   1 - 2 cm. Ideálně jako podsev v obilnině, ale možno i čistosevem.

VÝSEVEK:

20 - 30 kg/ha dle stavu připravené půdy

NOVINKA  

V KATALOGU

Vojtěška setá - OSLAVA

 • udržovatel: Agrogen, spol. s r.o. (právně chráněná odrůda)

 • raná až středně raná odrůda

 • středně vysoká až vysoká

 • syntetická odrůda s vyšší symbiotickou fixací vzdušného kyslíku

 • vysoké výnosy zelené i suché hmoty

 • odolná proti patogenům cévního vadnutí

 • odolná proti háďátku zhoubnému

 • plastická, velmi výkonná s dobrým poměrem listů             ke stonku

 • jarní růst středně rychlý

 • obrůstání po seči středně rychlé až rychlé

 • vhodná do ochranných pásem zdrojů pitné vody a do úsporných systémů hospodaření

Balení
Pytle 25 kg

PŘEDPLODINA:

Nemá vyhraněné požadavky na předplodinu.

TERMÍN SETÍ:

Od března do dubna nejdéle do května a na podzim začátkem září.. Hloubka setí   1 - 2 cm. Ideálně jako podsev v obilnině, ale možno i čistosevem.

VÝSEVEK:

20 - 30 kg/ha dle stavu připravené půdy

NOVINKA  

V KATALOGU

bottom of page