top of page

Naše novinky v nabídce osiv podzim 2022

MERCEDES

 Raná, krmná odrůda vyššího vzrůstu.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda )
   

 • pekařská jakost C

 • odnožování vysoké

 • vysoká odolnost odolnost k fuzáriím v klasu 

 • nižší odolnost k poléhání

 • vyšší odolnost rzi travní

 • střední odolnost braničnatce

 • střední odolnost rzi pšeničné a plevové

 • střední odolnost padlí

 • nadprůměrná mrazuvzdornost

 • vysoký výnos

 • vhodná do sušších oblastí

 • HTS vysoká 45,9 g

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

SU ASTRAGON

 Raná, osinatá, krmná odrůda nižšího až středního vzrůstu.

 • udržovatel: SAATEN-UNION CZ s.r.o. (právně chráněná odrůda )
   

 • pekařská jakost C

 • vysoká stres-tolerance

 • rychlé nalévání zrna

 • dobrá až velmi dobrá mrazuvzdornost i zimuvzdornost

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • střední odolnost k poléhání

 • velmi rychlý podzimní i jarní vývoj

 • vyšší odnožovací schopnost

 • velmi odolná padlí klasu

 • odolná padlí listu

 • odolná braničnatce listu i klasu

 • odolná fusariu v klase

 • odolná rzi pšeničné, plevové - list

 • vysoký výnos

 • vhodná do sušších oblastí a na písčité až kamenité půdy

 • vhodná do lokalit trpících vysokým výskytem černé zvěře

 • HTS 45 - 48 g

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

SERPENTIN

Středně raná červená odrůda vysokého vzrůstu až 140 cm, vhodná pro středně dobré až extenzivní stanoviště..

 • udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko

 • velmi energický vývoj s extrémně dobrou pokryvností půdy až do zrání

 • není náchylná k poléhání

 • velmi odolná vůči padlí

 • dobře odolná vůči rzím

 • není náchylná k porůstání

 • dobrá odolnost k fusáriím

 • nadprůměrné výnosy

 • střední objemová hmotnost

 • velmi vysoké pádové číslo

 • středně vysoký obsah surového lepku

 • vysoká HTS

 • vyšlechtěna pro ekologické zemědělství

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 400 kg

CLAUDIUS

Raná až středně raná odrůda pšeničného typu a středně vysokého vzrůstu..

 • udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH Německo

 • zástupce pro ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

 • právně chráněná odrůda

 

 • zdravotní stav stabilně dobrý

 • dobrá odolnost proti listovým skvrnitostem

 • velmi dobrá odolnost padlí, rzi plevové a braničnatce

 • velmi dobrá mrazuvzdornost

 • střední odnožovací schopnost

 • vysoký podíl předního zrna

 • vysoký obsah škrobu 69,9%

 • vysoký výnos

 • HTS 48 g

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

SU ASKADUS

Poloraná odrůda pšeničného typu s výškou rostlin 116 cm. Specialista do extrémních podmínek a na mizerné půdy.
 

 • udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH Německo

 • zástupce pro ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

 • právně chráněná odrůda

 • poloraná, střední odnožovací schopnost

 • výborný zdravotní stav

 • dobrá odolnost proti poléhání

 • velmi dobrá mrazuvzdornost

 • vysoký výnos

 • vysoký obsah dusíkatých látek

 • HTS 45 g 

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg
bottom of page