top of page

Svazenka vratičolistá - Phacelia tanacetifolia Benth.

Odrůdy svazenky Vám nabízíme v balení: pytle 10 kg a 20 kg.

Osiva jsou dodávána v kategorii C1 s uznávacím listem osiva a                s certifikátem BIO.

PROFA

Odrůda s uplatněním jako meziplodina, na zelené hnojení, výborná medonosná plodina.

• certifikované BIO osivo
• balení: pytle 25 kg, 10 kg
• udržovatel: OSEVA UNI, a.s.
• právně chráněná odrůda

• středně raná odrůda s hustým kořenovým systémem

• výborná medonosná plodina
• krátká vegetační doba 50 - 60 dnů

• nenáročná

• vhodná meziplodina na píci

• protierozní

• výsevek: 12 - 15 kg/ha

PŘEDPLODINA:
Nemá vyhraněné požadavky


TERMÍN SETÍ:
Pro semenné porosty duben – červen,
pro meziplodiny do konce července
VÝSEVEK: 7 – 12 kg/ha pro semenné porosty

Balení
Pytle 10 kg a 20 kg
bottom of page