top of page

Svazenka vratičolistá - Phacelia tanacetifolia Benth.

Odrůdy svazenky Vám nabízíme v balení: pytle 10 kg a 20 kg.
Osiva jsou dodávána v kategorii C1 s uznávacím listem osiva a s certifikátem BIO.

PROTANA

Odrůda s uplatněním jako meziplodina, na zelené hnojení, výborná medonosná plodina.


 udržovatel: OSEVA UNI, a.s.
 právně chráněná odrůda

 •  raná až středně raná diploidní odrůda

 • středně raně nakvétající

 • středně vysoká

 • krátká vegetační doba 55-65 dní

 •  dobrý zdravotní stav

 • středně odolná k poléhání

 • dobře vzchází i za sušších podmínek

 • protierozní plodina, potlačuje plevele

 • zastiňuje půdu, zabraňuje výparu

 •  vysoký výnos zelené hmoty i semen

 • přerušovač osevních postupů

 • meziplodina na zelené hnojení

 • nenáročná na půdní i klimatické podmínky

PŘEDPLODINA:
Nemá vyhraněné požadavky


TERMÍN SETÍ:
Pro semenné porosty duben – červen,
pro meziplodiny do konce července
VÝSEVEK: 7 – 12 kg/ha pro semenné porosty

                  15 - 20 kg/ha na zelené hnojení

HLOUBKA SETÍ: 1 - 2 cm

Balení
Pytle 10 kg a 20 kg
bottom of page