top of page

MEZIPLODINY

PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png
PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png
PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png
PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png

Meziplodiny nezanedbatelně zlepšují kvalitu půdy a jsou významnou ochranou půdního fondu před erozí a proplavováním živin do spodních vod v mezidobí mezi hlavními plodinami. Snaha o udržení pokryvu orné půdy v ekologickém zemědělství po maximální dobu významně ovlivňuje potlačení plevelů a zamezení eroze. Mohou sloužit jako doplňkový zdroj objemných krmiv po hlavní plodině, ale také plní funkci ochrany půdy ve vztahu k zadržování vody, ochrany před vodní a větrnou erozí, zlepšování struktury půdy, mobilizaci živin v půdě a ochrany před škůdci a onemocněními.

Pro výsev mezi hlavními plodinami jsou významné i směsky. V letošním roce jsme zařadili do nabídky již hotové směsi určené k přímému výsevu, nemusíte je tedy míchat ve vašem podniku. Všechny směsi obsahují 100% osiv ekologického původu.

Ozimé směsky
Landsberská směska                         jílek mnohokvětý 20 - 30 kg/ha, vikev ozimá 50 - 60 kg/ha, jetel nachový Inkarnát 
                                                               15 - 20 kg/ha     ( v této směsi lze jílek  nahradit žitem ) 
Pšenice ozimá s vikví                         pšenice 90 - 120 kg/ha, vikev 80 - 90 kg/ha
Žito ozimé s vikví                                žito 100 - 120 kg/ha, vikev 80 - 90 kg/ha
Peluška ozimá s pšenicí                     peluška 75 - 100 kg /ha, pšenice 75 - 100 kg/ha
 
Peluška ozimá s tritikale                   peluška 75 - 100 kg /ha, tritikale 75 - 100 kg/ha 
Strniskové směsky
Hořčice se svazenkou                         hořčice bílá 6 kg/ha, svazenka 6 kg/ha
Hořčice s pohankou                            hořčice bílá 5 kg/ha, pohanka 30 - 40 kg/ha
Hořčice s pohankou a svazenkou     hořčice bílá 4 kg/ha, pohanka 20 - 30 kg/ha, svazenka 5 kg/ha
Vikev jarní s hořčicí                             vikev 40 - 50 kg/ha, hořčice 6 kg/ha
bottom of page