top of page

Směsky meziplodin

Čtyřkomponentní směsi jsou sestavovány z důvodu lepšího pokryvu půdy, vyššího výnosu biomasy, kvalitnějšího prokořenění, zachytávání dusíku, poskytování potravy pro opylovače, mobilizace široké škály živin, a v neposlední řadě díky svým nematocidním, fungicidním a herbicidním účinkům.

Letní směs meziplodin BIO - raná

  komponent               zastoupení plodiny v porostu v %     hmotnostní podíl osiva ve směsi v %

  Hořčice bílá                                 30                                                                     8

  Pohanka obecná                         30                                                                    39

  Vikev jarní                                   30                                                                    52

  Lnička setá                                 10                                                                      1

  Vhodná pro výsev do 10. 8.

  Výsevek 46 kg/ha

Balení
Pytle 25 kg

Letní směs meziplodin BIO - pozdní

  komponent               zastoupení plodiny v porostu v %     hmotnostní podíl osiva ve směsi v %

  Hořčice bílá                                 30                                                                    13,5

  Svazenka vratičolistá                    15                                                                        7

  Vikev jarní                                   25                                                                    75

  Lnička setá                                 30                                                                      4,5

  Vhodná pro výsev do 31. 8.

  Výsevek 26 kg/ha

Balení
Pytle 25 kg
Pohanka setá ( Fagopyrum esculentum  Moench. )

Rychle klíčí a roste. Pohanka dobře snáší delší sucho a nedostatek živin. Zároveň je významnou medonosnou plodinou. Pomocí kořenových výměšků napomáhá uvolňování fosforu a vápníku v půdě. Snadno vymrzá a může být zapravena mechanicky nebo válcováním.

+ kořenový systém

+ odolnost vůči stresu

+ medonosná plodina

+ napomáhá mobilizaci živin

AdobeStock_159151799%2520(Kop%25C3%25ADr
Vikev jarní ( Vicia sativa )

je plodina z čeledi Fabaceae, která je schopna pomocí         symbiotických bakterií fixovat vzdušný dusík do půdy, vytváří mohutný kořenový systém a vylučuje exudáty. Jedná se o vymrzající plodinu, která produkuje vysoké množství biomasy.

+ fixuje dusík do půdy

+ mohutný kořenový systém

AdobeStock_159151799%2520(Kop%25C3%25ADr
Hořčice bílá ( Sinapis alba L. )

vytváří vysoké množství rychle se rozkládající biomasy. Jedná se o jeden z nejrychleji rostoucích druhů. Méně odolná vůči stresovým vlivům, snadno vymrzající. V době květu poskytuje potravu širokému spektru opylovačů. U hořčice jsou prokázány nematocidní účinky a také ochrana proti plísni a bakteriím díky filmu, který při rozkladu zanechává na půdě,

+ vysoké množství biomasy

+ medonosná plodina

+ nematocidní účinky

Lnička setá ( Camelina sativa L. )

je olejnatá plodina vyznačující se rychlým růstem a dozráváním. Má velmi dobrý odplevelující účinek. Jedná se o medonosnou plodinu, v zimě vymrzající na většině stanovišť. U lničky byly prokázány nematocidní účinky. Díky poměrně dynamickému počátečnímu růstu má lnička pozitivní vliv na potlačování plevelů.

+ kořenový systém

+ odplevelující účinek

+ medonosná plodina

+ nematocidní účinek

Svazenka vratičolistá ( Phacelia tanacetifolia Benth )

je významnou medonosnou plodinou, vyznačuje se dobrou pokryvností půdy, a vytváří velmi dobrý kořenový systém. Mobilizuje dusík a další minerální látky v půdě. Odolná vůči suchu. V případě vysemenění snadno vymrzá, jinak přezimuje.

+ kořenový systém

+ medonosná plodina

+ mobilizace živin

AdobeStock_159151799%2520(Kop%25C3%25ADr
%C4%8Dmel%C3%A1k%201_edited.png
bottom of page