top of page

MEZIPLODINY

PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png
PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png
PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png
PROBIO_tapetaSPALDA_edited.png

   Meziplodiny nezanedbatelně zlepšují kvalitu půdy a jsou významnou ochranou půdního fondu před erozí a proplavováním živin do spodních vod v mezidobí mezi hlavními plodinami. Snaha o udržení pokryvu orné půdy v ekologickém zemědělství po maximální dobu významně ovlivňuje potlačení plevelů a zamezení eroze. Současně pro výsev mezi hlavními plodinami jsou významné i směsky.

  V letošním roce jsme se rozhodli zařadit do nabídky již hotové směsky určené k přímému výsevu, nemusíte je tedy míchat ve Vašem podniku. Nabízíme dvě směsi letních meziplodin - ranější a pozdnější. Obě směsi obsahují 100% osiv ekologického původu. Mohou sloužit jako doplňkový zdroj objemných krmiv po hlavní plodině, ale zejména plní funkci ochrany půdy ve vztahu k zadržování vody, ochrany před vodní a větrnou erozí, zlepšování struktury půdy, mobilizaci živin v půdě a ochrany před škůdci a onemocněními. Čtyřkomponentní směsi jsou sestavovány z důvodu lepšího pokryvu půdy, vyššího výnosu biomasy, kvalitnějšího prokořenění, zachytávání dusíku, poskytování potravy pro opylovače, mobilizace široké škály živin, a v neposlední řadě díky svým nematocidním, fungicidním a herbicidním účinkům.

AdobeStock_46368190%20(Kop%C3%ADrovat)_e
Ozimé směsky
Landsberská směska                         jílek mnohokvětý 20 - 30 kg/ha, vikev ozimá 50 - 60 kg/ha, jetel nachový Inkarnát 
                                                               15 - 20 kg/ha     ( v této směsi lze jílek  nahradit žitem ) 
Pšenice ozimá s vikví                         pšenice 90 - 120 kg/ha, vikev 80 - 90 kg/ha
Žito ozimé s vikví                                žito 100 - 120 kg/ha, vikev 80 - 90 kg/ha
Peluška ozimá s pšenicí                     peluška 75 - 100 kg /ha, pšenice 75 - 100 kg/ha
 
Peluška ozimá s tritikale                   peluška 75 - 100 kg /ha, tritikale 75 - 100 kg/ha 
Strniskové směsky
Hořčice se svazenkou                         hořčice bílá 6 kg/ha, svazenka 6 kg/ha
Hořčice s pohankou                            hořčice bílá 5 kg/ha, pohanka 30 - 40 kg/ha
Hořčice s pohankou a svazenkou     hořčice bílá 4 kg/ha, pohanka 20 - 30 kg/ha, svazenka 5 kg/ha
Vikev jarní s hořčicí                             vikev 40 - 50 kg/ha, hořčice 6 kg/ha
m%C3%A1k_edited.png
bottom of page