top of page

Výkup bioprodukce

 • Obiloviny:

  • pšenice setá

  • pšenice špalda

  • pšenice jednozrnka

  • pšenice dvouzrnka

  • pšenice kamut

  • žito seté

  • ječmen setý

  • ječmen bezpluchý

  • oves setý

  • oves nahý

  • kukuřice setá

  • proso

  • čirok

 • Pseudoobiloviny:

  • pohanka setá


 

 • Olejniny:

  • len olejný

  • hořčice bílá

  • mák setý
    

 • Luskoviny:

  • hrách setý

  • sója luštinatá
    

 • Koření:

  • kmín kořenný

  • koriandr setý

Od ekologických pěstitelů vykupujeme zemědělské suroviny, které zpracováváme na potravinářské produkty ve vlastních mlýnech (Staré Město, Jarcová).

 

Vykupované plodiny:

Nabízíme výkupní ceny srovnatelné s konkurencí. Cena je smluvní na základě kvality dodané suroviny.

 

Technologické vybavení na posklizňovou úpravu zrna nám umožňuje v předem dohodnutých případech surovinu vykoupit ihned po sklizni. Podporujeme tak menší zemědělce, kteří nemají odpovídající posklizňová zařízení a skladovací prostory.

 

Veškerá vykupovaná zemědělská produkce musí být v bio kvalitě s platným certifikátem.

 

Vykupujeme také krmné obiloviny (pšenice, ječmen, oves, tritikale).

 

Zemědělská surovina je vykupována zásadně dle zjištěné jakosti z nabídkového vzorku. U vykupovaných surovin se provádí laboratorní rozbor jednotlivých jakostních znaků dle interních výkupních norem společnosti a dle dohodnutých smluvních parametrů. Bližší požadavky na kvalitu vykupovaný suroviny najdete v rubrice kvalitativní požadavky na produkci.

 

Z hlediska dodávání zemědělských surovin upřednostňujeme množství odpovídající velikosti jednoho kamionu (pšenice, žito, ječmen a oves cca 25 t, špalda cca 20 t, pohanka cca 22 t). Surovinu je optimální ložit volně, anebo v případě menších dodávek preferujeme připravit zboží do velkoobjemových vaků. Standardně je doprava zajišťována a hrazena naší společností, lze se však dohodnout i jiným způsobem. Nakládku zajišťuje a hradí dodavatel.

bottom of page