Výsledky hodnocení odrůd pšenice jarní a ječmene jarního v rámci zkoušení pro seznam doporučených odrůd v režimu EZ

Výsledky zkoušení odrůd pšenice jarní pro Seznam doporučených odrůd v režimu ekologického zemědělství

PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. Lipová 40

 788 32 Staré Město 

Kontaktní osoba pro bio osiva:

Ing. Petr Trávníček, Tel.: +420 603 150 701
travnicek@probio.cz

Oddělení osiv:

Tel: +420 733 180 885

osiva@probio.cz