Výsledky hodnocení odrůd pšenice jarní a ječmene jarního v rámci zkoušení pro seznam doporučených odrůd v režimu EZ

Výsledky zkoušení odrůd pšenice jarní pro Seznam doporučených odrůd v režimu ekologického zemědělství

PRO-BIO, obchodní spol. s r.o., Lipová 40, 788 32
Staré Město pod Sněžníkem

Kontaktní osoba pro bio osiva:

Ing. Petr Trávníček, Tel.: +420 603 150 701
travnicek@probio.cz

Oddělení osiv:

Tel: +420 733 180 885

osiva@probio.cz