top of page

Výsledky hodnocení odrůd pšenice jarní a ječmene jarního v rámci zkoušení pro seznam doporučených odrůd v režimu EZ

Výsledky zkoušení odrůd pšenice jarní pro Seznam doporučených odrůd v režimu ekologického zemědělství

bottom of page