top of page

Kvalitativní požadavky

Na výrobce potravin jsou kladeny stále vyšší požadavky z hlediska kvality a zdravotní nezávadnosti, proto při výkupu produkce klademe mimořádný důraz na kvalitu odebírané suroviny. Zemědělskou produkci vykoupíme po obdržení nabídkového vzorku, u kterého provedeme rozbory na kvalitu v naší laboratoři.

Obecně u všech zemědělských produktů sledujeme:

 • Senzorické vlastnosti - zdravá, vyzrálá surovina
  s typickým senzorickým hodnocením (barva, vůně, chuť)

 • Přítomnost živých škůdců

 • Kvalitativní parametry

  • vlhkost

  • obsah N-látekobsah lepku

  • tuk

  • pádové číslo (číslo poklesu)

  • Zelenyho test

  • objemová hmotnost

  • obsah příměsí a nečistot
    

 • Mikrobiologické vlastnosti

  • E.coli, koliformní bakterie

  • celkový počet mikroorganismů

  • plísně a kvasinky
    

 • Přítomnost mykotoxinů

  • ochratoxin A

  • aflatoxin SC
    

 • U bezlepkových surovin přítomnost lepku
   

Dále u určitého podílu vykupované produkce provádíme ve specializovaných laboratořích rozbory na přítomnost těžkých kovů, přítomnost reziduí pesticidů, případně další testy dle požadavků našich odběratelů.

Minimální požadavky na potravinářskou kvalitu vykupované produkce

dle vnitropodnikové normy podle jednotlivých, nejvíce vykupovaných, plodin:

Pšenice

 • Vlhkost – max. 14 %

 • N – látky v suš. – min. 11,5 %

 • Lepek (%) – min. 25 %

 • Pádové číslo – min. 220 s

Špalda, dvouzrnka, jednozrnka

 • Vlhkost – max. 14 %

 • N – látky v suš. – min. 12 %

 • Lepek (%) – min. 30 %

 • Pádové číslo – min. 220 s

Žito

 • Vlhkost – max. 14 %

 • Pádové číslo – min. 120 s

Ječmen

 • Vlhkost – max. 14 %

 • Propad síta s podélnými otvory 2,2 mm x 20 mm
  (podíl hmotnosti zrn, který propadne tímto sítem) – max. 5 %

   

Oves nahý

 • Vlhkost – max. 13 %

 • Objemová hmotnost – min. 65 kg/hl

 • Podíl nahnědlých zrn – max. 7 %
   

Pohanka

 • Vlhkost – max. 14 %

 • obsah hlaadinu (lepku) – max. 20 mg/kg   

Požadavky na mikrobiologickou kvalitu obilovin – maximální hodnoty pro všechny suroviny (KTJ/g = kolonie tvořící jednotku na gram vzorku)

 • E.coli – 100 KTJ/g

 • Koliformní bakterie – 10 000 KTJ/g

 • Celkový počet mikroorganismů – 1 000 000 KTJ/g

 • Plísně a kvasinky – 5 000 KTJ/g

Požadavky na mikrobiologickou kvalitu luštěnin – maximální hodnoty pro všechny suroviny (KTJ/g = kolonie tvořící jednotku na gram vzorku)

 • E.coli – 500 KTJ/g

 • Koliformní bakterie – 1000 KTJ/g

 • Celkový počet mikroorganismů – 100 000 KTJ/g

 • Plísně a kvasinky – 5 000 KTJ/g
   

Požadavky na přítomnost mykotoxinů maximální hodnoty pro všechny suroviny

 • ochratoxin A – 5,00 µg/kg

 • aflatoxin SC – 4,00 µg/kg

bottom of page