top of page

Tritikale ozimé - Triticosecale Witm.

Odrůdy tritikale ozimého Vám nabízíme v baléní: pytle 50 kg a vaky 500 kg. Všechna osiva jsou dodávána v kategorii C1 s certifikátem BIO nebo PO a s uznávacím listem osiva.

V případě, že to vyžaduje zdravotní stav, budou osiva mořena přípravkem Polyversum (přípravek je povolen v EZ).

TULUS

Středně raná odrůda pšeničného typu dosahujících špičkových výnosů zrna. Výborný zdravotní stav. Vzrůst rostliny je 119 cm.

 • udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH Německo

 • zástupce pro ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

 • právně chráněná odrůda

 

 • výborný zdravotní stav

 • velmi dobrá odolnost proti poléhání se střední odnožovací schopností

 • velmi dobrá mrazuvzdornost

 • specialista na extenzivní technologie a chudší půdy

 • vhodná i do horších podmínek pěstování

 • velmi tolerantní k pozdním termínům setí

 • špičkový výnos zrna

 • HTS 43 g

 • ekonomicky je nepřekonatelnou odrůdou tritikale ozimého

Doporučení pro pěstitele odrůdy Tulus:

TERMÍN SETÍ:

dle výrobní oblasti od 20.9. -15.10.

Výsevek:  raný: 3,5 MKS/ha

                 optimální: 3,5 - 4,0 MKS/ha

                 pozdní: 4,0 -4,5 MKS/ha

                 podle stanoviště a termínu setí

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg

KINERIT

Středně raná odrůda pšeničného typu, středně vysokého vzrůstu.
 

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • středně raná, velmi dobře odnožuje

 • vysoký výnos zrna

 • kratší a pevnější stéblo

 • velmi dobrá odolnost listovým skvrnitostem a rzím

 • nadprůměrná odolnost chorobám pat stébel

 • zvýšená odolnost k porůstání v klase

        a vyšší číslo poklesu

 • HTS 56 g dle údajů UL firmy PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o.

Doporučení pro pěstitele odrůdy Kinerit:

TERMÍN SETÍ:

dle výrobní oblasti od 15.9. -10.10.

po 20.10. zvyšuje riziko vyzimování

Výsevek:  do 3 MKS/ha lepší podmínky

                 3,5 MKS/ha horší podmínky

                 4,0 MKS pouze ve zhoršených                                     podmínkách                                                             

                

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg

Doporučení pro pěstitele tritikale:

PŘÍPRAVA PŮDY:

Vedle tradičního zpracování půdy dobře reagujei na minimální zpracování, tzn. mělké kypření půdy do hloubky 8–10 cm místo orby, zejména po pozdě sklizených předplodinách. Hloubka seťového lůžka je 5–7 cm.

 

TERMÍN SETÍ:

15.9.–10.10., setí po 20.10. zvyšuje riziko vyzimování

 

VÝSEVEK:

Názory na určení optimálního výsevku jsou různé, my zastáváme stanovisko nepřesévat, výsevek do 3 MKS/ha je v lepších podmínkách dostačující, v horších podmínkách 3,5 MKS/ha, a pouze ve zhoršených 4 MKS/ha.

bottom of page