top of page

Svazenka vratičolistá - Phacelia tanacetifolia Benth.

Odrůdy svazenky Vám nabízíme v balení: pytle 10, 20 a 25 kg.
Osiva jsou dodávána v kategorii C1 s uznávacím listem osiva a s certifikátem BIO.

PROFA

 Raná, středně vysoká odrůda typu populace s krátkou vegetační dobou 50 - 60 dní.

 • udržovatel: OSEVA UNI, a.s.(právně chráněná odrůda )

 • dobrý zdravotní stav

 • středně odolná k poléhání

 • středně raně nakvétající

 • dobře vzchází i za sušších podmínek

 • protierozní plodina, potlačuje plevele

 • zastiňuje půdu, zabraňuje výparu

 • vysoký výnos zelené hmoty

 • přerušovač osevních postupů

 • meziplodina na zelené hnojení

 • výborná medonosná plodina

 • nenáročná na půdní a klimatické podmínky

Balení
Pytle 10, 20 a 25 kg
bottom of page