top of page

Směsi meziplodin

 Všechny směsi obsahují 100% osiv ekologického původu. Směsi meziplodin Vám nabízíme v balení pytle 25 kg.

Směs meziplodin 1 – 100% BIO

Jednoduchá strukturní směs, kde hořčice zajišťuje velmi rychlý růst, svazenka vytváří drobtovitou strukturu půdy a je plodinou poskytující potravu pro opylovače. Je vhodná i pro pozdější letní výsev do 15.9.

Pokud je směs zaseta časně (do konce července), hrozí vysemenění hořčice a je nutná mechanická likvidace, při pozdějším výsevku dochází k vymrzání všech druhů ve směsi.

 • výsevek 12 kg/ha

 • balení - pytle 25 kg

 • vhodná pro výsev do 15. 9.

 • vymrzající

Směs meziplodin 2 – 100% BIO

Greeningová regenerativní směs, která díky vysokému zastoupení vikve a pelušky zajišťuje fixaci dusíku a je tak vhodná mezi dvě odběrné (zhoršující) plodiny. Zastoupení brukvovitých druhů zajišťuje rychlý nárůst biomasy a rychlé využití zbytkového dusíku předcházející plodiny. Svazenka díky svému kořenovému systému pomáhá mobilizovat vázané formy fosforu v půdě, vytváří drobtovitou strukturu půdy a je také plodinou poskytující potravu pro opylovače. Ředkev díky svému kulovitému kořenu napomáhá bojovat s utužeností půdy a zlepšování půdní struktury. 

Pokud je směs zaseta časně (do konce července), hrozí vysemenění hořčice a lničky, a je nutná mechanická likvidace, při pozdějším výsevku dochází k vymrzání všech druhů ve směsi.

 • výsevek  45 kg/ha

 • balení - pytle 25 kg

 • vhodná pro výsev do 31. 8.

 • vymrzající

Hořčice bílá ( Sinapis alba L. )

vytváří vysoké množství rychle se rozkládající biomasy. Jedná se o jeden z nejrychleji rostoucích druhů. Méně odolná vůči stresovým vlivům, snadno vymrzající. V době květu poskytuje potravu širokému spektru opylovačů. U hořčice jsou prokázány nematocidní účinky a také ochrana proti plísni a bakteriím díky filmu, který při rozkladu zanechává na půdě,

+ vysoké množství biomasy

+ medonosná plodina

+ nematocidní účinky

Vikev jarní ( Vicia sativa )

je plodina z čeledi Fabaceae, která je schopna pomocí         symbiotických bakterií fixovat vzdušný dusík do půdy, vytváří mohutný kořenový systém a vylučuje exudáty. Jedná se o vymrzající plodinu, která produkuje vysoké množství biomasy.

+ fixuje dusík do půdy

+ mohutný kořenový systém

Lnička setá ( Camelina sativa L. )

je olejnatá plodina vyznačující se rychlým růstem a dozráváním. Má velmi dobrý odplevelující účinek. Jedná se o medonosnou plodinu, v zimě vymrzající na většině stanovišť. U lničky byly prokázány nematocidní účinky. Díky poměrně dynamickému počátečnímu růstu má lnička pozitivní vliv na potlačování plevelů.

+ kořenový systém

+ odplevelující účinek

+ medonosná plodina

+ nematocidní účinek

Svazenka vratičolistá ( Phacelia tanacetifolia Benth )

je významnou medonosnou plodinou, vyznačuje se dobrou pokryvností půdy, a vytváří velmi dobrý kořenový systém. Mobilizuje dusík a další minerální látky v půdě. Odolná vůči suchu. V případě vysemenění snadno vymrzá, jinak přezimuje.

+ kořenový systém

+ medonosná plodina

+ mobilizace živin

Směs meziplodin 3 – 100% BIO

Greeningová směs bez zastoupení dusík fixujících druhů pro osevní sledy s vysokým zastoupením luskovin a jetelovin. Díky vysokému zastoupení ředkve, hořčice a lničky je tato směs schopná v krátkém čase akumulovat zbytkové živiny zanechané v půdě předchozí dusík fixující plodinou. Díky absenci luskovin a jetelovin zároveň snižuje riziko tvorby tzv. půdní únavy. Svazenka díky svému kořenovému systému pomáhá mobilizovat vázané formy fosforu v půdě, vytváří drobtovitou strukturu půdy a je také plodinou poskytující potravu pro opylovače. Ředkev díky svému kulovitému kořenu napomáhá bojovat              s utužeností půdy a zlepšování půdní struktury. 

Pokud je směs zaseta časně (do konce července), hrozí vysemenění hořčice a lničky, a je nutná mechanická likvidace, při pozdějším výsevku dochází k vymrzání všech druhů ve směsi. 

 • výsevek 12 kg/ha

 • balení - pytle 25 kg

 • vhodná pro výsev do 31. 8.

 • vymrzající

Ředkev olejná ( Raphanus sativus )

je vynikající odrůda na zelené hnojení. Mezi její vlastnosti patří velmi vysoká schopnost využít zbytkový dusík v půdě. Napomáhá díky svému hlubokému kořenovému systému kypřit silně zhutnělé půdní horizonty. Tímto způsobem se půda obohacuje o nezbytnou organickou hmotu. 

+ velmi vysoká schopnost vázat zbytkový dusík v půdě

+ zlepšuje strukturu půdy

+ ideální pro zelené hnojení

bottom of page