top of page

Směsi pro ekoschémata

Směsi Vám nabízíme v balení pytle 25 kg. Směsi jsou dodávány s míchacím  protokolem dané směsi. 

Travní směs pásy kolem vody

Směs pro splnění požadavků na osev reprodukčních ploch v rámci ekoschémat - ochranné pásy kolem vody.

  • podíl BIO osiv 100 %

  • výsevek 20 - 25 kg/ha

  • balení - pytle 25 kg

Travní směs zelený úhor

Složení směsi odpovídá podmínkám zakládání celofaremní ekoplatby na úhor - varianta zelený úhor.

  • podíl BIO osiv 100 %

  • výsevek 20 - 25 kg/ha

  • balení - pytle 25 kg

Směs pro nektarodárný úhor 

Složení směsi odpovídá podmínkám základní celofaremní ekoplatby na úhor - varianta nektarodárný úhor.

  • podíl BIO osiv 100 %

  • výsevek 35 kg/ha

  • balení - pytle 25 kg

bottom of page