Podmínky dodání osiv

Obecné podmínky pro dodání osiv

  • osiva jsou dodávána na základě písemné objednávky (možno také e-mailem nebo přes online objednávkový formulář), přijetí objednávky Vám bude potvrzeno

  • ceník osiv je stanoven po skončení uznávacích řízení

  • v ceně osiva jsou zahrnuty obalové materiály (pytle, velkoobjemové vaky)

  • v ceně osiva není zahrnuta doprava
     

Způsob dopravy osiv:

  • vlastní doprava odběratelem

  • v případě větší objednávky osiv (nad 700 kg) nebo dopravy do regionu, kde je soustředěno více objednávek, je vypraveno nákladní auto smluvního dopravce. Náklady na dopravu budou účtovány dle vzdálenosti do místa dodání.

       Cenu za dopravu ( Kč/ kg osiva bez DPH) jsme pro přehlednost rozdělili do 4 cenových pásem dle okresů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • v případě menších objednávek (do 700 kg) nebo mimo trasu závozu, je využíváno rozvozních služeb společnosti DHL. Dopravné bude účtováno dle tarifů DHL.

  • v případě použití palet pro dopravu osiv, jsou odběrateli vyfakturovány v ceně:

palety EUR                      250,- Kč/ks

palety obyčejné              150,- Kč/ks

Téměř všichni smluvní dopravci vyžadují v případě dopravy osiv jejich uložení na paletách.

Vážení odběratelé, prosíme Vás, abyste při převzetí osiva důsledně zkontrolovali, jestli není poškozen obal a zda dodávka souhlasí s dodacím listem a Vaší objednávkou. Pokud vracíte palety zpět, uveďte to na dodací list nebo na přepravní list služby DHL.

Při příjmu zboží nic neplaťte, faktura včetně uznávacího listu a certifikátu BIO nebo PO vám zašleme elektronicky (e-mailem) nebo poštou. Způsob doručení faktury nám sdělte při objednání osiva.      

Pokud vzniknou jakékoliv neshody, kontaktujte nás, abychom v co nejkratší době mohli provést nápravu.

Účtování za dopravu dle pásem - rozděleno dle okresů

PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. Lipová 40

 788 32 Staré Město 

Kontaktní osoba pro bio osiva:

Ing. Petr Trávníček, Tel.: +420 603 150 701
travnicek@probio.cz

Oddělení osiv:

Tel: +420 733 180 885

osiva@probio.cz