Pšenice jarní - Triticum aestivum L.

Všechny odrůdy pšenice Vám nabízíme v balení: pytle 25 nebo 50 kg, vaky 750 kg. Osiva jsou dodávána v kategorii C1 nebo C2 s certifikátem BIO nebo PO a s uznávacím listem osiva.

V případě, že to vyžaduje zdravotní stav, budou osiva mořena přípravkem Polyversum (přípravek povolen v EZ).

ASTRID

 Poloraná, bezosinná odrůda  s výškou rostlin 87 - 90 cm a pekařskou jakostí E.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda )
   

 • dobrá odolnost k poléhání

 • výborná odolnost ke rzi plevové

 • vysoká odolnost k padlí v klasu a braničnatkám

 • střední odolnost proti komplexu listových skvrnitostí

 • střední odolnost k padlí na listu, rzi pšeničné

 • zrno středně velké

 • vysoká objemová hmotnost

 • vysoký obsah dusíkatých látek v sušině

 • vysoká hodnota Zelenyho testu

 • vysoká vaznost mouky

 • vhodná do všech oblastí

 • HTS 39 g

PŘEDPLODINA:

Jsou vhodné jeteloviny, okopaniny, luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

3,8 MKS/ha - časné setí (do 15.3.)

4,5 MKS/ha - běžné setí ( do 31.3.)

5,5 MKS/ha - pozdní setí

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 750 kg

IZZY

Poloraná, osinkatá odrůda s pekařskou jakostí A a výškou rostliny 96 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)
   

 • střední odolnost k poléhání

 • vysoká odolnost k padlí a rzi plevové

 • střední odolnost k braničnatce a listovým skvrnitostem

 • středně až méně odolná proti napadení rzí pšeničnou

 • zrno středně velké

 • vysoký obsah dusíkatých látek

 • objemová hmotnost středně vysoká až nízká

 • hodnota Zelenyho testu vysoká

 • vaznost mouky středně vysoká

 • vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování

 • HTS 39,3 g

PŘEDPLODINA:

Jsou vhodné jeteloviny, okopaniny, luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

4 MKS/ha při časném setí (do 15.3.)

5 MKS/ha při běžném setí (do 31.3.)

6 MKS/ha při pozdním setí

Při zhoršených půdních podmínkách zvýšit o 10%. Pro podsevy je vhodné snížení o 30%.

Doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2021
Balení
Pytle 50 kg
Vaky 750 kg

REGISTANA  

Přesívková

Středně raná, bezosinná odrůda s pekařskou jakostí B a výškou rostlin 88 - 91 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

 • vyšší odolnost k poléhání

 • vysoká odolnost ke rzi plevové a padlí pšenice na listu a v klasu

 • vysoká odolnost proti komplexu listových skvrnitostí a braničnatce

 • střední odolnost ke rzi pšeničné

 • odolná k nízkým teplotám ( pozdní setí na podzim, časné setí na jaře)

 • velmi velké zrno

 • stabilní objemová hmotnost kolem 800 g/l

 • vysoký výnos z podzimního i jarního setí

 • HTS 47 g

PŘEDPLODINA:

Jsou vhodné jeteloviny, okopaniny, luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

4 MKS/ha - při časném setí (do 15.3.

4,5 MKS/ha při běžném setí (do 15.4.)

Doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2021
Balení
Pytle 25 kg
Vaky 750 kg
pšeničná mouka celozrnná

Celozrnné mouky mají oproti bílým více živin a vlákniny.

PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. Lipová 40

 788 32 Staré Město 

Kontaktní osoba pro bio osiva:

Ing. Petr Trávníček, Tel.: +420 603 150 701
travnicek@probio.cz

Oddělení osiv:

Tel: +420 733 180 885

osiva@probio.cz