top of page

Pšenice jarní - Triticum aestivum L.

Všechny odrůdy pšenice Vám nabízíme v balení: pytle 25 nebo 50 kg, vaky 750 kg. Osiva jsou dodávána v kategorii C1 nebo C2 s certifikátem BIO nebo PO a s uznávacím listem osiva.

V případě, že to vyžaduje zdravotní stav, budou osiva mořena přípravkem Polyversum (přípravek povolen v EZ).

ASTRID

 Poloraná, bezosinná odrůda  s výškou rostlin 87 - 90 cm a pekařskou jakostí E.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda )
   

 • dobrá odolnost k poléhání

 • výborná odolnost ke rzi plevové

 • vysoká odolnost k padlí v klasu a braničnatkám

 • střední odolnost proti komplexu listových skvrnitostí

 • střední odolnost k padlí na listu, rzi pšeničné

 • zrno středně velké

 • vysoká objemová hmotnost

 • vysoký obsah dusíkatých látek v sušině

 • vysoká hodnota Zelenyho testu

 • vysoká vaznost mouky

 • vhodná do všech oblastí

 • HTS 39 g

Vyprodáno

PŘEDPLODINA:

Jsou vhodné jeteloviny, okopaniny, luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

3,8 MKS/ha - časné setí (do 15.3.)

4,5 MKS/ha - běžné setí ( do 31.3.)

5,5 MKS/ha - pozdní setí

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 750 kg

IZZY

Poloraná, osinkatá odrůda s pekařskou jakostí A a výškou rostliny 96 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)
   

 • střední odolnost k poléhání

 • vysoká odolnost k padlí a rzi plevové

 • střední odolnost k braničnatce a listovým skvrnitostem

 • středně až méně odolná proti napadení rzí pšeničnou

 • zrno středně velké

 • vysoký obsah dusíkatých látek

 • objemová hmotnost středně vysoká až nízká

 • hodnota Zelenyho testu vysoká

 • vaznost mouky středně vysoká

 • vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování

 • HTS 39,3 g

Vyprodáno

PŘEDPLODINA:

Jsou vhodné jeteloviny, okopaniny, luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

4 MKS/ha při časném setí (do 15.3.)

5 MKS/ha při běžném setí (do 31.3.)

6 MKS/ha při pozdním setí

Při zhoršených půdních podmínkách zvýšit o 10%. Pro podsevy je vhodné snížení o 30%.

Doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2021
Balení
Pytle 50 kg
Vaky 750 kg

REGISTANA  

Přesívková

Středně raná, bezosinná odrůda s pekařskou jakostí B a výškou rostlin 88 - 91 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

 • vyšší odolnost k poléhání

 • vysoká odolnost ke rzi plevové a padlí pšenice na listu a v klasu

 • vysoká odolnost proti komplexu listových skvrnitostí a braničnatce

 • střední odolnost ke rzi pšeničné

 • odolná k nízkým teplotám ( pozdní setí na podzim, časné setí na jaře)

 • velmi velké zrno

 • stabilní objemová hmotnost kolem 800 g/l

 • vysoký výnos z podzimního i jarního setí

 • HTS 47 g

PŘEDPLODINA:

Jsou vhodné jeteloviny, okopaniny, luskoviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

4 MKS/ha - při časném setí (do 15.3.

4,5 MKS/ha při běžném setí (do 15.4.)

Doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2021

Vyprodáno

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 750 kg
výnos pšenice jarní 2020.jpg
vlastnosti pšenice jarní 2020.jpg
pšeničná mouka celozrnná

Celozrnné mouky mají oproti bílým více živin a vlákniny.

bottom of page