top of page

Pšenice jarní - Triticum aestivum L.

Všechny odrůdy pšenice Vám nabízíme v balení: pytle 25 kg, vaky 500 kg. Osiva jsou dodávána v kategorii C1 s certifikátem BIO  a uznávacím listem osiva.
V případě, že to vyžaduje zdravotní stav, budou osiva mořena přípravkem Polyversum (přípravek povolen v EZ).

ASTRID

 Poloraná, bezosinná odrůda  s výškou rostlin 87 - 90 cm a pekařskou jakostí E.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda )
   

 • dobrá odolnost k poléhání

 • výborná odolnost ke rzi plevové

 • vysoká odolnost k padlí v klasu a braničnatkám

 • střední odolnost proti komplexu listových skvrnitostí

 • střední odolnost k padlí na listu, rzi pšeničné

 • zrno středně velké

 • vysoká objemová hmotnost

 • vysoký obsah dusíkatých látek v sušině

 • vysoká hodnota Zelenyho testu

 • vysoká vaznost mouky

 • vhodná do všech oblastí

 • HTS 39 g

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

KAPITOL

Středně raná, bezosinná odrůda s pekařskou jakostí E a výškou rostlin cca 92 cm.

 • udržovatel: SOUFFLET AGRO a.s. (právně chráněná odrůda)

 • méně odolná k poléhání

 • odolná proti padlím pšenice na listu i v klasu

 • středně odolná proti napadení listových skvrnitostí

 • středně odolná až odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu

 • odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice

 • velmi vysoká objemová hmotnost 

 • zrno středně velké

 • vysoký až velmi vysoký obsah dusíkatých látek v sušině

 • velmi vysoká hodnota Zelenyho testu

 • velmi vysoká vaznost mouky

 • středně vysoký výnos zrna

 • HTS 39 g

 • nová odrůda, registrovaná v roce 2021

Předběžně doporučená odrůda komisí pro seznam Doporučených odrůd v režimu ekologického zemědělství.
Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

CINDY

Středně raná, bezosiná odrůda s pekařskou jakostí A a výškou rostlin  88 - 91 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

                                                  

 • dobrá odolnost k poléhání

 • výborná odolnost ke rzi plevové

 • vysoká odolnost k braničnatce

 • vyšší odolnost ke rzi pšeničné

 • vyšší odolnost proti komplexu listových skvrnitostí

 • vyšší odolnost k padlí klasu

 • dobrá odolnost k padlí na listu

 • střední odnožování

 • vysoký výnos zrna

 • vysoká objemová hmotnost

 • HTS 43 g

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

NOVINKA V KATALOGU

V roce 2023 zařazena do zkoušení pro seznam Doporučených odrůd v režimu ekologického zemědělství.

IZZY

Poloraná, osinkatá odrůda s pekařskou jakostí A a výškou rostliny 96 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)
   

 • střední odolnost k poléhání

 • vysoká odolnost k padlí a rzi plevové

 • střední odolnost k braničnatce a listovým skvrnitostem

 • středně až méně odolná proti napadení rzí pšeničnou

 • zrno středně velké

 • vysoký obsah dusíkatých látek

 • objemová hmotnost středně vysoká až nízká

 • hodnota Zelenyho testu vysoká

 • vaznost mouky středně vysoká

 • vysoké výnosy ve všech oblastech pěstování

 • HTS 39,3 g

V pokusech SDO pro EZ odrůda s nejvyšším výnosem ve čtyřletém průměru.

Doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2022
Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

REFLEX

Přesívková

Středně raná, bezosinná odrůda s pekařskou jakostí B a výškou rostlin cca 95 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

 • zrno středně velké

 • průměrný obsah dusíkatých látek v sušině

 • vysoká objemová hmotnost

 • vysoký výnos zrna

 • HTS 39 g

V roce 2022 zařazena do zkoušení pro seznam Doporučených odrůd v režimu ekologického zemědělství.
Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

REGISTANA  

Přesívková

Středně raná, bezosinná odrůda s pekařskou jakostí B a výškou rostlin 88 - 91 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

 • vyšší odolnost k poléhání

 • vysoká odolnost ke rzi plevové a padlí pšenice na listu a v klasu

 • vysoká odolnost proti komplexu listových skvrnitostí a braničnatce

 • střední odolnost ke rzi pšeničné

 • odolná k nízkým teplotám ( pozdní setí na podzim, časné setí na jaře)

 • velmi velké zrno

 • stabilní objemová hmotnost kolem 800 g/l

 • vysoký výnos z podzimního i jarního setí

 • HTS 47 g

Doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2022

Z výsledků vyplývá, že Registana je odrůda s nejvyšším obsahem N-látek a lepku ve čtyřletém průměru.

graf Registana.jpg
Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg
bottom of page