top of page

Jetel nachový - Trifolium incarnatum L.

Odrůdu jetele nachového Vám nabízíme v balení: pytle 25 kg. Osivo je dodáváno v kategorii C1 s certifikátem BIO a uznávacím listem osiva.

SIGNAL

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda

 • raná až středně raná

 • ranější o 3 - 5 dní než odrůda Kardinál

 • nízká až středně vysoká

 • jednoletá přezimující odrůda

 • jednosečná jetelovina

 • využití: do časných směsek na zelené krmení nebo jako ozimá předplodina

 • komponent pro Landsberské směsky

 • vysoká mrazuvzdornost

 • zlepšená odolnost krčkovým a kořenovým hnilobám

 • středně odolná k poléhání

 • rychlý jarní vzrůst

 • ranější kvetení, ranější pícní i semenná zralost v porovnání s odrůdou Kardinál

 • vysoký výnos píce i semene

 • využití obdobné jako u odrůdy Kardinál

 • v pokusech ÚKZÚZ výnos zelené hmoty 102,3% a u suché hmoty 104,1% na průměr kontrol

Balení
Pytle 25 kg

KARDINÁL

Jednoletá přezimující odrůda, středně vysokého vzrůstu. Používá se jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení. Landsberská směska, ale i na semeno.

 

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda

 • velmi dobrá zimuvzdornost

 • rychlý jarní vývoj

 • obohacuje půdu o organické látky a dusík

 • dobrý na zelené hnojení (pod brambory), senáž siláž, přímé zkrmování

 • výborná předplodina obohacující půdu o dusík a organické látky

 • květenství - karmínově červené

 • zrno - oválné, žluté

 • průměrná HTS 4 g

Balení
Pytle 25 kg
bottom of page