top of page

Hořčice bílá - Sinapsis alba L.

Odrůdy hořčice bílé Vám nabízíme v balení: pytle 25 kg. Osiva jsou dodávána v kategorii C1 s uznávacím listem a certifikátem BIO.

MARYNA

Středně raná, žlutosemenná odrůda středně vysokého vzrůstu.

 • udržovatel: Firma Nasienna " GRANUM " J. Manias, S. Menc, J. Szymańsku sp. J. PL

 • středně odolná proti poléhání před sklizní

 • výnos semene vysoký až velmi vysoký

 • vykazuje antinatocidní účinky proti háďátkům v půdě

 • výsevek: 5 - 8 kg/ha

 • vhodná jako meziplodina i do směsek

 • termín setí meziplodina: v polovině srpna

Balení
Pytle 25 kg
Balení
Pytle 25 kg

SEVERKA

Klasická odrůda typu populace, vhodná pro produkci semen

i na zelenou hmotu a do směsek.

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda

 • vysoké a stabilní výnosy

 • dobře snáší sucho, středně odolná k poléhání

 • dobrý zdravotní stav

 • semeno středně velké, světle žluté

 • obsah oleje středně vysoký

 • vhodná do všech oblastí pěstování

 • nenáročná na prostředí i agrotechniku

 • kvete žlutě

 • HTS 6,9g

PŘEDPLODINA:
Nemá vyhraněné požadavky na předplodinu, ale nesejeme po brukvovitých plodinách.


TERMÍN SETÍ:
V případě pěstování na semeno je bezpodmínečně nutný co nejčasnější výsev. Optimální termín v podmínkách ČR je v době mezi  20. březnem a 10. dubnem. Nedoporučují se pozdní výsevy na konci dubna nebo v květnu. Jako účinnou meziplodinu zasít v polovině srpna.

 

VÝSEVEK:

Maryna:                  5 -  8 kg/ha

Severka:                 7 - 10 kg/ha

Pro meziplodinu: 18 - 25 kg/ha podle technologie setí a termínu

910015 (Kopírovat).png

Vypěstujte si lehce ostré klíčky k dochucení různých salátů.

bottom of page