top of page

Náplní našeho oddělení je zajištění množení, úpravy, finalizace, certifikace a distribuce osiv určených pro ekologické zemědělství.

 

Do naší nabídky se snažíme zařazovat osiva vypěstovaná u českých množitelů. Jsou plodiny, například vojtěška, jetel bílý a červený, u kterých se nám nedaří zajistit tuzemské množitele, u těchto druhů řešíme dodávky dovozem ze zahraničí.

 

Náš sortiment osiv jsme se snažili sestavit z odrůd, které svými vlastnostmi splňují předpoklad úspěšného pěstování v režimu ekologického zemědělství. Při výběru jsme se zaměřili zejména na zdravotní stav, tj. odolnost vůči chorobám a škůdcům, ranost, odolnost vůči poléhání, výšku rostlin atd. V tom nám velmi pomáhá zkoušení odrůd pro

pod patronací ÚKZÚZ, a z těchto zkoušek můžeme průběžně čerpat výsledky hodnocení.

V letošním roce jsme se rozhodli zařadit do nabídky již hotové                                                    určené k přímému výsevu, nemusíte je tedy míchat ve vašem podniku. Nabízíme dvě směsi letních meziplodin - ranější a pozdnější. Obě směsi obsahují 100% osiv ekologického původu. 

V množitelské činnosti spolupracujeme převážně s českými šlechtiteli. U ozimé pšenice a špaldy jsme sortiment rozšířili o odrůdy pocházející ze švýcarské šlechtitelské stanice Getreidezüchtung Peter Kunz. Tyto odrůdy byly vyšlechtěny speciálně pro pěstování v systému ekologického zemědělství a zemědělství s nízkými vstupy.

AdobeStock_159151799%2520(Kop%25C3%25ADr
AdobeStock_159151799%2520(Kop%25C3%25ADr
bottom of page