top of page

Travní směsi

Všechny odrůdy travních směsí Vám nabízíme v balení: pytle 25 kg. Travní směsi jsou dodávány s míchacím protokolem dané směsi.

Směsi jsou z velké části z českých a slovenských odrůd a jsou přizpůsobené k podmínkám v České republice. Mají dobrý zdravotní stav a jednotlivé odrůdy ve směsích jsou odolné k vymrzání.

 • Pokud směs obsahuje více jak 70% hmotnostního podílu travních a jetolotravních osiv ekologického původu, je směs vedená jako ekologická a není třeba žádat o vyjímku u ÚKZÚZ.

 • V případ, že směs obsahuje méně jak 70% hmotnostního podílu komponentů ekologického původu, je třeba požádat ÚKZÚZ o udělení vyjímky na použití konvenčních osiv.

PASTEVNÍ SMĚS

 • podíl BIO osiv 40%

 • doporučený výsevek 35 - 40 kg/ha

 • 6 - 8 letá pastvina

Pastevní směs 3 je polopozdní až pozdní směs vhodná pro horskou až podhorskou oblast. Nosnými travními komponenty jsou jílek vytrvalý, bojínek luční a kostřava luční. Spodní patro tvoří lipnice luční a kostřava červená, které zajišťují úrodnost drnu a s jetelem plazivým i pastvu v době letních přísušků.

SLOŽENÍ SMĚSI:

             

             DRUH                                                                                                                         %  

Kostřava luční Rožnovská BIO                                                                                            12%

Bojínek luční Levočský BIO                                                                                                 20%

Jílek mnohokvětý Prolog BIO                                                                                                8%

Lipnice luční Struga                                                                                                               3%

Jílek vytrvalý Sadek                                                                                                             22%

Jílek jednoletý Levit                                                                                                              10%

Jetel plazivý Apolo                                                                                                                  5%

Kostřava červená Levočská                                                                                                 10%

Srha laločnatá Dana                                                                                                             10%

 

Balení
Pytle 25 kg

LUČNÍ SMĚS

 • podíl BIO osiv 50%

 • doporučený výsevek 40 - 45 kg/ha

 • 5 - 6 letá pastvina

Luční směs 6 je polopozdní až pozdní směs. V této směsi převládá bojínek luční a kostřava luční. Výběžkaté trávy zajišťují dobrou vytrvalost této směsi. Je vhodná do horské a podhorské oblasti s pozdějším zahájením sklizně.

SLOŽENÍ SMĚSI:

             

             DRUH                                                                                                                         %  

Jílek mnohokvětý Prolog BIO                                                                                             10%

Bojínek luční Levočský BIO                                                                                                 20%

Kostřava luční Rožnovská BIO                                                                                            10%

Ovsík vyvýšený Rožnovský BIO                                                                                           10%

Jetel luční Margot                                                                                                                   8%

Jetel plazivý Apolo                                                                                                                  3%

Jílek jednoletý Levit                                                                                                              12%

Jílek vytrvalý Sadek                                                                                                              27%

 

Balení
Pytle 25 kg

JETELOTRÁVA

 • podíl BIO osiv 71%

 • 51% jetelů

 • doporučený výsevek 40 kg/ha

Nosným komponentem této směsi je jetel luční - 51%. Vyšší podíl jetelovin Vám zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara do podzimu. Směs je také vhodná k prosetí luk a pastvin.

SLOŽENÍ SMĚSI:

             

             DRUH                                                                                                                %  

Jetel luční Manuela BIO                                                                                             26%

Jetel luční Magura BIO                                                                                                 5%

Jílek mnohokvětý Prolog BIO                                                                                    10%

Kostřava luční Rožnovská BIO                                                                                   20%

Bojínek luční Levočský BIO                                                                                        10%

Jetel luční Margot                                                                                                       20%

Jílek jednoletý Sadek                                                                                                    9%

 

Balení
Pytle 25 kg
bottom of page