top of page

Svazenka vratičolistá - Phacelia tanacetifolia Benth.

Všechny odrůdy svazenky vratičolisté Vám nabízíme v balení: pytle 10, 20 a 25 kg. Osiva jsou dodávána v kategorii C1 s certifikátem BIO nebo PO a s uznávacím listem osiva.

PROFA

 Raná, středně vysoká odrůda typu populace s krátkou vegetační dobou 50 - 60 dní.

 • udržovatel: OSEVA UNI, a.s.(právně chráněná odrůda )

 • dobrý zdravotní stav

 • středně odolná k poléhání

 • středně raně nakvétající

 • dobře vzchází i za sušších podmínek

 • protierozní plodina, potlačuje plevele

 • zastiňuje půdu, zabraňuje výparu

 • vysoký výnos zelené hmoty

 • přerušovač osevních postupů

 • meziplodina na zelené hnojení

 • výborná medonosná plodina

 • nenáročná na půdní a klimatické podmínky

PŘEDPLODINA:

Nemá vyhraněné požadavky na předplodinu.

TERMÍN SETÍ:

Semenné porosty duben 

Meziplodiny do konce července

VÝSEVEK:

7 - 12 kg/ha - na semenné porosty

Balení
Pytle 10, 20 a 25 kg
Doporučení směsek pro meziplodiny

HOŘČICE + SVAZENKA                               hořčice bílá 6 kg/ha + svazenka 6 kg/ha

HOŘČICE + SVAZENKA + POHANKA      hořčice bílá 4 kg/ha + svazenka 5 kg/ha + pohanka 20 - 30 kg/ha

bottom of page