top of page

Travní směsi

Všechny odrůdy travních směsí Vám nabízíme v balení: pytle 25 kg. Travní směsi jsou dodávány s míchacím protokolem dané směsi.

Směsi jsou z velké části z českých a slovenských odrůd a jsou přizpůsobené k podmínkám v České republice. Mají dobrý zdravotní stav a jednotlivé odrůdy ve směsích jsou odolné k vymrzání.

Tyto travní směsi jsou z velké části z českých a slovenských odrůd. Směsi jsou přizpůsobené podmínkám v České republice.

Mají dobrý zdravotní stav a jednotlivé odrůdy jsou odolné k vymrzání.

Pokud směs obsahuje více jak 70% hmotnostního podílu travních a jetelotravních osiv ekologického původu, je vedena jako ekologická a není třeba žádat o výjimku. 

V případě, že směs obsahuje méně než 70 % hmotnostního podílu komponentů ekologického původu, je třeba požádat ÚKZÚZ o udělení výjimky na použití konvenčních osiv. 

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2022 se upřesňují pravidla pro ekologické zemědělství. Vstupuje v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a jeho prováděcí předpisy. Bude vydán nový metodický pokyn č. 3/2021, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu. Doporučujeme, seznámit se s těmito pokyny ještě před nákupem konvenčních osiv.

JETELOTRÁVA

  • podíl BIO osiv 100%

  • 51% jetelů

  • doporučený výsevek 40 kg/ha

Nosným komponentem této směsi je jetel luční - 51%. Vyšší podíl jetelovin Vám zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara do podzimu. Směs je také vhodná k prosetí luk a pastvin.

SLOŽENÍ SMĚSI:

             

             DRUH                                                                                                                %  

Jetel luční Manuela BIO                                                                                             51%

Jetel jednoletý Rožnovský BIO                                                                                  10%

Jílek mnohokvětý Prolog BIO                                                                                    10%

Kostřava luční Rožnovská BIO                                                                                  10%

Bojínek luční  Sobol BIO                                                                                             10%

Kostřava rákosovitá Lekora BIO                                                                                  9%

                                                                                        

 

Balení
Pytle 25 kg

LUČNÍ SMĚS

  • podíl BIO osiv 60%

  • doporučený výsevek 40 - 45 kg/ha

  • 5 - 6 letá pastvina

Luční směs 6 je polopozdní až pozdní směs. V této směsi převládá bojínek luční a kostřava luční. Výběžkaté trávy zajišťují dobrou vytrvalost této směsi. Je vhodná do horské a podhorské oblasti s pozdějším zahájením sklizně.

SLOŽENÍ SMĚSI:

             

             DRUH                                                                                                                         %  

Jílek mnohokvětý Rožnovský BIO                                                                                      10%

Bojínek luční Sobol BIO                                                                                                       22%

Bojínek luční Levočský BIO                                                                                                   3%

Kostřava luční Rožnovská BIO                                                                                            10%

Kostřava rákosovitá Lekora BIO                                                                                         10%

Jetel luční Manuela BIO                                                                                                         5%

Jetel plazivý Suduviai                                                                                                            3%

Srha laločnatá Dana                                                                                                            10%

Jílek vytrvalý Sadek                                                                                                             27%

 

Balení
Pytle 25 kg

PASTEVNÍ SMĚS

  • podíl BIO osiv 50%

  • doporučený výsevek 35 - 40 kg/ha

  • 6 - 8 letá pastvina

Pastevní směs 3 je polopozdní až pozdní směs vhodná pro horskou až podhorskou oblast. Nosnými travními komponenty jsou jílek vytrvalý, bojínek luční a kostřava luční. 

SLOŽENÍ SMĚSI:

             

             DRUH                                                                                                                         %  

Kostřava luční Rožnovská BIO                                                                                            12%

Bojínek luční Sobol BIO                                                                                                        23%

Jílek jednoletý Rožnovský BIO                                                                                             10%

Kostřava rákosovitá Lekora BIO                                                                                            5%

Jílek vytrvalý Sadek                                                                                                              22%

Bojínek luční Struga                                                                                                               3%

Jetel plazivý Suduviai                                                                                                             5%

Kostřava červená Levočská                                                                                                 10%

Srha laločnatá Dana, Zora                                                                                                    10%

 

Balení
Pytle 25 kg
bottom of page