top of page

Pšenice ozimá - Triticum aestivum L.

Všechny odrůdy pšenice Vám nabízíme v balení: pytle 25 kg, vaky 500 kg. Osiva jsou dodávána v kategorii C1 nebo C2 s certifikátem BIO nebo PO a s uznávacím listem osiva.
V případě, že to vyžaduje zdravotní stav, budou osiva mořena přípravkem Polyversum (přípravek povolen v EZ).

           

        Předplodina                                  Pro dosažení dobré potravinářské kvality je nezbytné volit jako předplodinu vojtěšku, jetel, luskoviny. V případě                                                                           krmných odrůd je možno volit i jinou neobilní předplodinu.

WIWA

Kvalitní, vyvážená odrůda vyššího vzrůstu (106 cm) s vysokým výnosem a vynikající pekařskou kvalitou. (švýcarská TOP třída).

 • udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko

 • zástupce pro ČR: PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o.

 • registrace v ČR v roce 2021
   

 • raná, bezosinná

 • intenzivní zrání

 • zrno sklovité, typického tvaru

 • vhodná do středně dobrých až velmi dobrých lokalit

 • dobrá odolnost k poléhání

 • vysoká odolnost k porůstání

 • vysoká odolnost k fuzariózám a septoriózám

 • vysoké číslo poklesu až 400 s

 • vysoký obsah bílkovin a lepku

 • i v podmínkách ČR dosahuje vynikajících parametrů pro potravinářskou pšenici

 • vyšlechtěna do EZ

 • HTS 45,9 g 

Doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2022

Z výsledků vyplývá, že nejkvalitnější zrno má odrůda WIWA, která dosahuje nejvyšších hodnot ve všech kategoriích.

pšenice tabulka.jpg

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2022.

* menší počet dat

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

BUTTERFLY    

Polopozdní, bezosinná odrůda středního vzrůstu s elitní pekařskou vlastností E a výbornou mrazuvzdorností.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

 • tolerantní k pozdnímu výsevu

 • dobrá odolnost k poléhání

 • velmi vysoká vaznost mouky

 • pasivní obrana proti chorobám a abiotickým stresům díky silné voskové vrstvě

 • vysoká odolnost ke rzi plevové

 • velmi dobrá odolnost ke rzi travní a braničnatkám

 • 8,4 bodu v indikovaných testech

 • středně odnoživá, klasového typu

 • jedním z rodičů je odrůda Bohemia

 • velké zrno

 • velmi vysoká vaznost mouky

 • vysoký Zelenyho test

 • HTS 55 g

Předběžně doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2022
Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

POESIE

Raná odrůda s vysokou pekařskou kvalitou ( TOP třída ve Švýcarsku), osinatá s výškou rostliny až 110 cm.

 • udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko
   

 • dobrá odolnost proti poléhání a vymrzání

 • středně dobrá odolnost ke rzi pšeničné i plevové

 • exelentní odolnost vůči braničnatce pšeničné

 • velmi dobrá odolnost vůči fuzariózám

 • dobrá odolnost proti padlí

 • dobrá odolnost proti porůstání

 • velmi rychlý počáteční růst

 • výborná konkurenceschopnost vůči plevelům

 • velmi vysoká objemová hmotnost

 • velmi vysoká kvalita lepku

 • vyšlechtěna pro EZ

 • stanoviště - extenzivní, suchá až středně úrodná

 • HTS vysoká

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

PRIM

Velmi raná odrůda s nejvyšší pekařskou kvalitou ze všech odrůd GZPK( TOP třída ve Švýcarsku), bezosinná s výškou rostliny 115 cm.

 • udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko

 • odrůda klasového typu, výnos tvořen hlavně klasy

 • odrůda je charakteristická červenými stébly při dozrávání

 • velmi dobrá odolnost k poléhání 

 • velmi dobrá odolnost ke rzi pšeničné i plevové

 • vynikající odolnost vůči klasovým septoriovým skvrnitostem

 • dobrá odolnost vůči fusáriím

 • velmi dobrá odolnost vůči padlí

 • není náchylná k porůstání

 • vysoká objemová hmotnost

 • velmi vysoké pádové číslo

 • velmi vysoký obsah surového lepku

 • nadprůměrná hodnota Zelenyho sedimentačního testu

 • HTS 43 g

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

TENGRI

Středně raná bezosinná odrůda s vysokou pekařskou kvalitou (švýcarská TOP třída). Vyznačuje se vysokým vzrůstem 112 cm.

 • udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko 

 • značné potlačení plevelů

 • dobré zastínění porostu

 • vysoká objemová hmotnost

 • vhodná na stanoviště se středními až extenzivními podmínkami

 • dobrý zdravotní stav

 • dobrá úroveň zralosti

 • stonek má intenzivně fialovou barvu

 • zrno sklovité, typického tvaru

 • využití: pekařská výroba bílého pečiva

 • vyšlechtěna do EZ

 • HTS 45,3 g 

Poslední možnost nákupu této odrůdy

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

CENTURION

Raná odrůda s v pekařskou kvalitou A, osinatá, středního vzrůstu 85 - 90 cm, s vysokou stres tolerancí.

 • udržovatel: ASUR PLANT BREEDING S.A.S., Francie

 • zástupce pro ČR: SAATEN-UNION CZ s.r.o.
   

 • dobrá odolnost proti poléhání

 • střední odnoživost

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • dobrá odolnost k vyzimování

 • vhodná do extenzivních podmínek

 • vhodná pro rané setí, ale toleruje i pozdní výsevy

 • vhodná do všech výrobních oblastí

 • stabilně vysoké výnosy i v suchých oblastech

 • snáší pěstování v aridních oblastech a na lehkých málo vododržných půdách

 • vhodná do lokalit s výskytem divokých prasat

 • vysoký počet zrn v klase

 • HTS vysoká 48 - 50 g

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

PENELOPE

Polopozdní bezosinná odrůda s pekařskou kvalitou A, středního vzrůstu.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda) 

 • dobrá odolnost k poléhání

 • velmi dobrá mrazuvzdornost a zimuvzdornost

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • plastická odrůda je vhodná do všech oblastí ČR

 • tolerantní k obilní předplodině

 • stabilní výnosy

 • HTS 48 g dle šlechtitele

Doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2020
Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

ROYAL                    

Švýcarská středně raná, bezosinná odrůda s výbornou pekařskou kvalitou a velmi dobrou mrazuvzdorností. Výška porostu je 101 cm.

 • udržovatel:Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko

 • vysoká odolnost proti poléhání

 • velmi dobrá odolnost vůči rzi plevové,

 • vhodná i na stanoviště s horšími podmínkami

 • dobrý podíl bílkovin

 • vyšlechtěna do EZ

 • velmi dobrý sedimentační index - vynikající kvalita lepku

 • dobrý podíl bílkovin

 • vhodná i na stanoviště s horšími podmínkami

 • HTS 40,94 g

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

SCARO

Středně raná bezosinná odrůda se stabilně vysokou pekařskou jakostí, s výškou rostliny 101 cm.

 • udržovatel: Getreidezüchtung Peter Kunz, Švýcarsko

 • vyšlechtěna pro podmínky ekologického zemědělství

 • vhodná do středně dobrých až velmi dobrých lokalit

 • dobrá odolnost k poléhání 

 • dobrá odolnost k porůstání

 • velká listová plocha

 • vysoká odolnost k fusáriím, klasovým septoriózám a ke rzím

 • vysoký výnos zrna

 • HTS 43,75 g 

Poslední možnost nákupu této odrůdy

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

LG ORLICE

Polopozdní odrůda s pekařskou kvalitou B, bezosinná nižšího vzrůstu 80 -90 cm, odolná stresovým podmínkám.

 • udržovatel: Limagrain Europe, FR ( právně chráněná odrůda )

 • zástupce pro ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
   

 • zvládá setí do mokra, holomráz i sníh, suché roky, těžké a mokré půdy

 • vynikající odolnost k poléhání

 • středně odnožuje

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • vysoká odolnost vůči rzi pšeničné

 • velmi dobrá odolnost k fuzariózám v klasu a ke rzi plevové

 • dobrá odolnost vůči padlí travnímu

 • velmi vysoká odolnost k vyzimování

 • dobře snáší i pozdní setí

 • vhodná do všech oblastí

 • vynikající výnos i v suchých podmínkách

 • výborné výsledky v SDO EKO - nejvýnosnější odrůda roku 2019

 • HTS vysoká

Předběžně doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2022
Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

LORIEN

 Raná, osinatá odrůda vyššího vzrůstu s pekařskou jakostí B.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda )
   

 • vysoká odolnost k poléhání

 • dobrá odolnost k chorobám

 • velmi dobrá odolnost k fuzáriím v klasu a virózám

 • střední mrazuvzdornost

 • vysoké číslo poklesu a bílkoviny

 • střední objemová hmotnost

 • vysoký výnos

 • HTS střední

 • vhodná i ke krmným účelům

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

MERCEDES

 Raná, krmná odrůda vyššího vzrůstu.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda )
   

 • pekařská jakost C

 • odnožování vysoké

 • vysoká odolnost odolnost k fuzáriím v klasu 

 • nižší odolnost k poléhání

 • vyšší odolnost rzi travní

 • střední odolnost braničnatce

 • střední odolnost rzi pšeničné a plevové

 • střední odolnost padlí

 • nadprůměrná mrazuvzdornost

 • vysoký výnos

 • vhodná do sušších oblastí

 • HTS vysoká 45,9 g

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

SU ASTRAGON

 Raná, osinatá, krmná odrůda nižšího až středního vzrůstu.

 • udržovatel: SAATEN-UNION CZ s.r.o. (právně chráněná odrůda )
   

 • pekařská jakost C

 • vysoká stres-tolerance

 • rychlé nalévání zrna

 • dobrá až velmi dobrá mrazuvzdornost i zimuvzdornost

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • střední odolnost k poléhání

 • velmi rychlý podzimní i jarní vývoj

 • vyšší odnožovací schopnost

 • velmi odolná padlí klasu

 • odolná padlí listu

 • odolná braničnatce listu i klasu

 • odolná fusariu v klase

 • odolná rzi pšeničné, plevové - list

 • vysoký výnos

 • vhodná do sušších oblastí a na písčité až kamenité půdy

 • vhodná do lokalit trpících vysokým výskytem černé zvěře

 • HTS 45 - 48 g

NOVINKA V KATALOGU

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg
SDO pšenice ozimá 2022.png

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2022. 

* menší počet dat

bottom of page