top of page

Jetel luční - Trifolium pratense L.

Všechny odrůdy jetele lučního Vám nabízíme v balení: pytle 25 kg. Osiva jsou dodávána v kategorii C s certifikátem BIO a s uznávacím listem osiva.

BONUS

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda )
   

 • diploidní odrůda

 • raná až středně raná

 • vytrvalá i do 3 roku vegetace

 • střední odolnost k poléhání

 • středně odolný až odolný proti bílé hnilobě jetele

 • více odolný ke komplexu mykóz odumírání kořenů jetele

 • více odolný proti spále, padlím a komplexu virových onemocnění

 • středně vysoká rychlost jarního růstu a obrůstání po seči

 • vysoký výnos zelené i suché hmoty v 1 a 2 užitkovém roce

TERMÍN SETÍ:

Brzy na jaře do dobře připravené půdy. Hloubka setí 1 - 2,5 cm. Ideálně s krycí plodinou.

VÝSEVEK:

10 - 20 kg/ha dle odrůdy

Balení
Pytle 25 kg

GARANT

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)
   

 • diploidní odrůda

 • raná až středně raná

 • vytrvalá i do 3 roku vegetace

 • středně odolný k poléhání

 • vynikající zdravotná stav

 • nejvyšší odolnost ke komplexu mykóz odumírání kořenů jetele

 • nejvyšší odolnost ke spále jetele, padlí a virózám

 • vysoká rychlost obrůstání po sečích a jarního růstu

 • vysoký výnos zelené i suché hmoty v 1 a 2 užitkovém roce

TERMÍN SETÍ:

Brzy na jaře do dobře připravené půdy. Hloubka setí 1 - 2,5 cm. Ideálně s krycí plodinou.

VÝSEVEK:

10 - 20 kg/ha dle odrůdy

Balení
Pytle 25 kg

ROZETA

 • udržovatel: Hodowla Roslin Bartažek Sp.z o.o. Grupa IHAR, PL (právně chráněná odrůda)

 • diploidní odrůda

 • raná až středně raná odrůda

 • výška rostlin 70 cm

 • dvousečná

 • odolná k poléhání, má hluboký kořenový systém

 • dobrá mrazuvzdornost

 • odolná proti rakovinám jetele

 • vysoký výnos píce a rychlé obrůstání

 • kvete koncem května

 • sklizeň na semeno koncem září 

 • výnos semene 0,4 - 0,6 t/ha

TERMÍN SETÍ:

Brzy na jaře do dobře připravené půdy. Hloubka setí 1 - 2,5 cm. Ideálně s krycí plodinou.

VÝSEVEK:

10 - 20 kg/ha dle odrůdy

Balení
Pytle 25 kg

MANUELA

 • udržovatel: Slovenské centrum poľnohospodárského výzkumu Nitra (právně chráněná odrůda)

 • diploidní odrůda

 • středně raná odrůda

 • až 3 sečná s dvouletou užitkovostí

 • vysoká odolnost proti rakovinám a skvrnitosti jetele

 • střední odolnost proti moučnatce

 • velmi dobrá reprodukční schopnost

 • vhodná do podhorské, bramborářské a řepařské oblasti

 • méně stabilní v kukuřičné oblasti

 • sběr zelené hmoty se provádí do začátku kvetení

 • úrodu semene ovlivňuje včasné provedení první seče      ( do konce května )

 • semeno se z druhé seče sklízí v užitkovém roce jednofázově, v době kdy 80% hlávek je hnědé barvy

 • semena jsou tvrdá, žlutofialové barvy

Balení
Pytle 25 kg

TERMÍN SETÍ:

Brzy na jaře do dobře připravené půdy. Hloubka setí 1 - 2,5 cm. Ideálně s krycí plodinou.

VÝSEVEK:

10 - 20 kg/ha dle odrůdy

KRYNIA

 • udržovatel: Malopolska Hodowla Roslin HBP Sp.z o.o. (právně chráněná odrůda)

 • diploidní odrůda

 • velmi dobrá odolnost k plísním a houbovitým chorobám

 • vysoký výnos zelené hmoty a stravitelné sušiny

 • nejvyšší stravitelnost na počátku kvetení

 • až 4 seče za rok

TERMÍN SETÍ:

Brzy na jaře do dobře připravené půdy. Hloubka setí 1 - 2,5 cm. Ideálně s krycí plodinou.

VÝSEVEK:

10 - 20 kg/ha dle odrůdy

Balení
Pytle 25 kg
bottom of page