top of page

Ječmen jarní - Hordeum vulgare L.

Všechny odrůdy ječmene Vám nabízíme v balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg. Osiva jsou dodávána v kategorii C1 s certifikátem BIO a s uznávacím listem osiva.
V případě, že to vyžaduje zdravotní stav, budou osiva mořena přípravkem Polyversum (přípravek povolen v EZ).

AZIT

Nesladovnická polopozdní pluchatá odrůda středně vysoká, dvouřadá.

 • udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. (právně chráněná odrůda)
   

 • velmi dobrá odolnost k poléhání

 • dobrá odolnost k hnědé skvrnitosti

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • výborná odnoživost

 • největší pokryvnost praporcového listu ( výborná asimilace, konkurence plevelům )

 • velké zrno

 • podíl předního zrna vysoký

 • vhodný do všech oblastí i do horších podmínek

 • HTS 47 g

PŘEDPLODINA:

Nejvhodnější předplodinou pro sladovnické účely jsou okopaniny. Obecně jsou vhodné i luskoviny, olejniny případně jeteloviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře, jakmile to podmínky dovolí, do vyzrálé půdy tak aby se ječmen nezamazal. Hloubka setí 2-3 cm.

VÝSEVEK:

kukuřičná a obilnářská výrobní oblast 3,5 - 4,0 MKS/ha 

řepařská výrobní oblast 3,5 - 4,0 MKS/ha

bramborářská výrobní oblast 4,0 - 4,5 MKS/ha

Při pozdějším setí a setí v horších podmínkách je potřeba zvýšit výsevek o 10 - 15 %.

PŘÍPRAVA PŮDY:

Ideální je podzimní orba. Setí vždy do dobře připravené půdy. Zavlačování není nutné, v případě sucha je vhodné do 3 dnů po setí pozemek uválet.

NOVINKA

Doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2022
Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg

SOLIST

Nesladovnická středně raná pluchatá odrůda, středně vysoká, dvouřadá.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

 • střední odolnost k poléhání

 • střední odolnost k padlí travnímu

 • střední odolnost rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti

 • odolnost k fusáriím

 • vysoký výnos zrna ve všech výrobních oblastech

 • vhodná do směsek s hrachem ( stejný termín dozrávání )

 • středně velké zrno

 • vysoký podíl předního zrna

 • vhodná pro mlýnské účely

 • HTS 44 g

NOVINKA

PŘEDPLODINA:

Nejvhodnější předplodinou pro sladovnické účely jsou okopaniny. Obecně jsou vhodné i luskoviny, olejniny případně jeteloviny.

TERMÍN SETÍ:

Co nejdříve na jaře, jakmile to podmínky dovolí, do vyzrálé půdy tak aby se ječmen nezamazal. Hloubka setí 2-3 cm.

VÝSEVEK:

kukuřičná a obilnářská výrobní oblast 3,5 - 4,0 MKS/ha 

řepařská výrobní oblast 3,5 - 4,0 MKS/ha

bramborářská výrobní oblast 4,0 - 4,5 MKS/ha

Při pozdějším setí a setí v horších podmínkách je potřeba zvýšit výsevek o 10 - 15 %.

PŘÍPRAVA PŮDY:

Ideální je podzimní orba. Setí vždy do dobře připravené půdy. Zavlačování není nutné, v případě sucha je vhodné do 3 dnů po setí pozemek uválet.

Doporučená odrůda pro ekologické zemědělství 2022
Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg

Ječné lívance - jemněji a vláčněji už to nešlo.

Ječné lívance s ovesnými vločkami
bottom of page