top of page

Hrách polní - Pisum sativum L.

Všechny odrůdy hrachu polního Vám nabízíme v balení: pytle 50 kg, vaky 500 kg. Osiva jsou dodávána v kategorii C1 s certifikátem BIO a s uznávacím listem osiva.
V případě, že to vyžaduje zdravotní stav, osiva budou mořena přípravkem Polyversum ( přípravek je povolen v EZ ).

BOXER

 Středně raná odrůda středního vzrůstu 79 cm, žlutosemenná, úponková.

 • udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. (právně chráněná odrůda )

 • nejvyšší odolnost k poléhání

 • vysoká odolnost k antraknóze

 • dobrá odolnost ke komplexu kořenových chorob

 • dobrá odolnost k plísni šedé a padlí hrachu

 • nízká aktivita trypsin - inhibitoru

 • vysoká barevná vyrovnanost

 • rychlý počáteční růst

 • nejvhodnější půdy jsou středně těžké s pH 6 - 7

 • vhodná do ŘVO, OVO, BVO

 • není náročná na předplodinu

 • vysoký obsah N-látek v semenu

 • barva květu bílá, zrno oválné

 • vysoký výnos semene

 • HTS 266 g

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED SETÍM:

Bezlisté úponkové odrůdy méně poléhají a mají zvýšený požadavek na strukturu půdy. Zvláště pak na její odolnost vůči slévání, neboť svou omezenou listovou plochou o dost později zastiňují povrch půdy, než odrůdy listové.

TERMÍN SETÍ:

Časný výsev. Snese dobře ranní mrazíky až do -6 °C.

Hloubka setí 5 - 7 cm do připravené půdy. Vzdálenost řádku 12,5 cm.

VÝSEVEK:

0,9 - 1,1 MKS/ha

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg

ESO

Polopozdní odrůda, středního až vyššího vzrůstu, žlutosemenná, úponková.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

 • obrá odolnost k poléhání

 • odolná k suchu i jarním mrazíkům

 • středně odolná k plísni hrachu, hnědé skvrnitosti a virovým onemocněním

 • aktivita trypsin - inhibitoru nízká až středně vysoká

 • rychlý počáteční růst

 • semena barevně vyrovnaná

 • výborný pro produkci zrna

 • vysoký obsah N - látek

 • HTS 251 g

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED SETÍM:

Bezlisté úponkové odrůdy méně poléhají a mají zvýšený požadavek na strukturu půdy. Zvláště pak na její odolnost vůči slévání, neboť svou omezenou listovou plochou o dost později zastiňují povrch půdy, než odrůdy listové.

TERMÍN SETÍ:

Časný výsev. Snese dobře ranní mrazíky až do -6 °C.

Hloubka setí 5 - 7 cm do připravené půdy. Vzdálenost řádku 12,5 cm.

VÝSEVEK:

0,9 - 1,1 MKS/ha

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg

PROTECTA 

Středně raná odrůda středního až vyššího vzrůstu, žlutosemenná, listový typ.

 • udržovatel: Selgen, a.s. (právně chráněná odrůda)

 • zlepšená odolnost k poléhání

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • vynikající půdopokryvnost a konkurenceschopnost plevelům

 • vysoký výnos zrna s vysokým obsahem N - látek v semenu

 • vysoký výnos hmoty

 • dobře využitelná do směsek

 • HTS 235 g

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED SETÍM:

Bezlisté úponkové odrůdy méně poléhají a mají zvýšený požadavek na strukturu půdy. Zvláště pak na její odolnost vůči slévání, neboť svou omezenou listovou plochou o dost později zastiňují povrch půdy, než odrůdy listové.

TERMÍN SETÍ:

Časný výsev. Snese dobře ranní mrazíky až do -6 °C.

Hloubka setí 5 - 7 cm do připravené půdy. Vzdálenost řádku 12,5 cm.

VÝSEVEK:

0,9 - 1,1 MKS/ha

Balení
Pytle 50 kg
Vaky 500 kg
hrách žlutý půlený

Hrách je nejvýznamnější a nejrozšířenější luštěninou u nás.

910087 (Kopírovat).png
bottom of page