top of page

Hořčice bílá - Sinapis alba L.

Všechny odrůdy hořčice bílé Vám nabízíme v balení: pytle 25 kg a vaky 500 kg. Osiva jsou dodávána v kategorii C1 s certifikátem BIO a s uznávacím listem osiva.

ANDROMEDA

Středně raná, diploidní odrůda typu populace. Výnosná ve všech oblastech s vyšší lodyhou 80 - 120 cm.

 • udržovatel: Selgen, a.s.(právně chráněná odrůda )

 • nepoléhavá bohatě větvící

 • středně odolná k plísni zelné

 • dobrá odolnost k hlízence

 • snižuje počet háďátek v půdě o 75%

 • vyšší HTS 7,5 - 8 g

 • obsah oleje středně vysoký

 • vhodná do potravinářství

 • velmi vhodná jako meziplodina

PŘEDPLODINA:

Nemá vyhraněné požadavky na předplodinu.

TERMÍN SETÍ:

Při pěstování na semeno je nutné zaset co nejdříve na jaře. Optimální termín je mezi 20. březnem a 10. dubnem. Nedoporučují se výsevy na konci dubna nebo v květnu. Jako účinnou meziplodinu zasít do poloviny srpna.

VÝSEVEK:

6 - 10 kg/ha - na semeno

18 - 25 kg/ha - meziplodina, dle technologie setí

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg

SEVERKA

Raná odrůda typu populace vhodná do všech i sušších oblastí.

 • udržovatel: Selgen, a.s. ( právně chráněná odrůda )

 • dobrá odolnost k poléhání

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • není náročná na agrotechniku

 • nízký podíl šedých semen

 • středně vysoká HTS

 • semeno středně velké, žluté

 • vysoký výnos kvalitního semene

 • vhodná na semeno i na zeleno

PŘEDPLODINA:

Nemá vyhraněné požadavky na předplodinu.

TERMÍN SETÍ:

Při pěstování na semeno je nutné zaset co nejdříve na jaře. Optimální termín je mezi 20. březnem a 10. dubnem. Nedoporučují se výsevy na konci dubna nebo v květnu. Jako účinnou meziplodinu zasít do poloviny srpna.

VÝSEVEK:

7 - 10 kg/ha - na semeno

18 - 25 kg/ha - meziplodina, dle technologie setí

Balení
Pytle 25 kg
Vaky 500 kg
bottom of page