top of page

Náplní našeho oddělení je zajištění množení, úpravy, finalizace, certifikace a distribuce osiv určených pro ekologické zemědělství.

 

Do naší nabídky se snažíme zařazovat osiva vypěstovaná u českých množitelů. Jsou plodiny, například vojtěška, jetel bílý a červený, u kterých se nám nedaří zajistit tuzemské množitele, u těchto druhů řešíme dodávky dovozem ze zahraničí.

 

Náš sortiment osiv jsme se snažili sestavit z odrůd, které svými vlastnostmi splňují předpoklad úspěšného pěstování v režimu ekologického zemědělství. Při výběru jsme se zaměřili zejména na zdravotní stav, tj. odolnost vůči chorobám a škůdcům, rannost, odolnost vůči poléhání, výšku rostlin atd. Také nám velmi pomohla skutečnost, že u pšenic a ječmenů byl dokončen první tříletý cyklus zkoušení pro Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství pod patronací ÚKZÚZ, a z těchto zkoušek můžeme průběžně čerpat výsledky hodnocení.

 

V množitelské činnosti spolupracujeme převážně s českými šlechtiteli. U ozimé pšenice a špaldy jsme sortiment rozšířili o odrůdy pocházející ze švýcarské šlechtitelské stanice Getreidezüchtung Peter Kunz. Tyto odrůdy byly vyšlechtěny speciálně pro pěstování v systému ekologického zemědělství a zemědělství s nízkými vstupy.

bottom of page