top of page

Travní směsi

Travní směsi.JPG

JETELOTRÁVA​

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 71 %


 

Nosným komponentem této směsi je jetel
luční – 51 %. Vyšší podíl jetelovin Vám
zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara
do podzimu.

Směs je také vhodná k prosetí
luk a pastvin.


Doporučený výsevek: 40 kg/ha

PODÍL10 %

31 %

15 %

10 %

5 %

20 %

9 %

Tyto travní směsi jsou z velké části z českých a slovenských odrůd. Směsi jsou přizpůsobené podmínkám v České republice.

Mají dobrý zdravotní stav a jednotlivé odrůdy jsou odolné k vymrzání.

Pokud směs obsahuje více jak 70% hmotnostního podílu travních a jetelotravních osiv ekologického původu, je vedena jako ekologická a není třeba žádat o výjimku. 

V případě, že směs obsahuje méně než 70 % hmotnostního podílu komponentů ekologického původu, je třeba požádat ÚKZÚZ o udělení výjimky na použití konvenčních osiv. 

PASTEVNÍ SMĚS

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 40 %

Pastevní směs 3 je polopozdní až pozdní směs vhodná pro horskou a podhorskou oblast. Nosnými travními komponenty jsou jílek vytrvalý, bojínek luční a kostřava luční. Spodní patro tvoří lipnice luční a kostřava červená, které zajišťují úrodnost drnu a s jetelem plazivým i pastvu v době letních přísušků. Je 6-8 letou pastvinou.


Doporučený výsevek: 30 - 40 kg/ha

LUČNÍ SMĚS

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 50 %

Luční směs je polopozdní až pozdní směs. V této směsi převládá bojínek luční a kostřava luční. Výběžkaté trávy zajišťují dobrou vytrvalost této směsi. Je vhodná do horské a podhorské oblasti s pozdějším zahájením sklizně. Je 5 - 6 letá.


Doporučený výsevek: 40 - 45 kg/ha

JETELOTRÁVA S JETELEM ALEXANDRIJSKÝM

(53 % JETELŮ) 

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 71 %

Nosným komponentem této směsi je jetel luční - 53 %. Přidáním jetele alexandrijského do směsi se zvýší výnos v prvním užitkovém roce. Díky vyššímu podílu jetelů vám zajistí krmení od jara do podzimu. Směs je vhodná k prosetí luk a pastvin,


Doporučený výsevek: 40 kg/ha

JETELOTRÁVA​

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 71 %


 

Nosným komponentem této směsi je jetel
luční – 51 %. Vyšší podíl jetelovin Vám
zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara
do podzimu.

Směs je také vhodná k prosetí
luk a pastvin.


Doporučený výsevek: 40 kg/ha

SLOŽENÍ PASTEVNÍ SMĚSI:

 

DRUH:

Kostrava luční Rožnovská BIO

Bojínek luční Levočský BIO

Jílek mnohokvětý Prolog BIO

Lipnice luční Struga

Jílek vytrvalý Sadek

Jílek jednoletý Levit

Jetel plazivý Apolo

Kostřava červená Levočská

Srha laločnatá Dana

SLOŽENÍ LUČNÍ SMĚSI:


DRUH

Jetel luční Manuela BIO

Jílek mnohokvětý Prolog BIO

Bojínek luční Levočský BIO

Kostřava luční Rožnovská BIO

Ovsík vyvýšený Rožnovský BIO

Jetel plazivý Jura

Jílek jednoletý Levit

Jílek vytrvalý Sadek

PODÍL:

10 %

10 %

18 %

10 %

7 %

3 %

12 %

30 %

Travní směsi.JPG

SLOŽENÍ JETELOVÉ SMĚSI S JETELEM ALEXANDRIJSKÝM:


DRUH

Jetel luční Manuela BIO

Jetel alexandrijský Faraon BIO

jílek mnohokvětý Prolog BIO

Kostřava luční Rožnovská BIO

Jílek jednoletý Rožnovský

Jílek vytrvalý Sadek

SLOŽENÍ JETELOTRÁVY:


DRUH

Jetel luční Manuela BIO  

Jetel luční Magura BIO 

jílek mnohokvětý Prolog BIO

Kostřava luční Rožnovská BIO

Jílek jednoletý Levit

Jílek vytrvalý Sadek

PODÍL:

41 %

10 %

10 %

10 %

19 %

10 %

travní směsi1.JPG

PODÍL:

20 %

8 %

12 %

3 %

25 %

10 %

5 %

10 %

7 %

PODÍL:

45 %

8 %

18 %

8 %

9 %

20 %

bottom of page