Travní směsi

JETELOTRÁVA​

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 71 %


 

Nosným komponentem této směsi je jetel
luční – 51 %. Vyšší podíl jetelovin Vám
zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara
do podzimu.

Směs je také vhodná k prosetí
luk a pastvin.


Doporučený výsevek: 40 kg/ha

PODÍL10 %

31 %

15 %

10 %

5 %

20 %

9 %

Tyto travní směsi jsou z velké části z českých a slovenských odrůd. Směsi jsou přizpůsobené podmínkám v České republice.

Mají dobrý zdravotní stav a jednotlivé odrůdy jsou odolné k vymrzání.

Pokud směs obsahuje více jak 70% hmotnostního podílu travních a jetelotravních osiv ekologického původu, je vedena jako ekologická a není třeba žádat o výjimku. 

V případě, že směs obsahuje méně než 70 % hmotnostního podílu komponentů ekologického původu, je třeba požádat ÚKZÚZ o udělení výjimky na použití konvenčních osiv. 

PASTEVNÍ VSMĚS

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 40 %

Pastevní směs 3 je polopozdní až pozdní směs vhodná pro horskou a podhorskou oblast. Nosnými travními komponenty jsou jílek vytrvalý, bojínek luční a kostřava luční. Spodní patro tvoří lipnice luční a kostřava červená, které zajišťují úrodnost drnu a s jetelem plazivým i pastvu v době letních přísušků. Je 6-8 letou pastvinou.


Doporučený výsevek: 30 - 40 kg/ha

LUČNÍ SMĚS

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 50 %

Luční směs je polopozdní až pozdní směs. V této směsi převládá bojínek luční a kostřava luční. Výběžkaté trávy zajišťují dobrou vytrvalost této směsi. Je vhodná do horské a podhorské oblasti s pozdějším zahájením sklizně. Je 5 - 6 letá.


Doporučený výsevek: 40 - 45 kg/ha

JETELOTRÁVA S JETELEM ALEXANDRIJSKÝM

(53 % JETELŮ) 

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 71 %

Nosným komponentem této směsi je jetel luční - 53 %. Přidáním jetele alexandrijského do směsi se zvýší výnos v prvním užitkovém roce. Díky vyššímu podílu jetelů vám zajistí krmení od jara do podzimu. Směs je vhodná k prosetí luk a pastvin,


Doporučený výsevek: 40 kg/ha

JETELOTRÁVA​

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 71 %


 

Nosným komponentem této směsi je jetel
luční – 51 %. Vyšší podíl jetelovin Vám
zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara
do podzimu.

Směs je také vhodná k prosetí
luk a pastvin.


Doporučený výsevek: 40 kg/ha

SLOŽENÍ PASTEVNÍ SMĚSI:


DRUH                                                      PODÍL         Bojínek luční Lečovský                          20 %   

Jílek mnohokvětý Prolog BIO                  8 %           Kostřav luční Rožnovská BIO                12 %   Lipnice luční Struga                                3 %             Jílek vytrvalý Sadek                              25 %            

Jílek jednoletý Levit                               10 %             Jetel plazivý Apolo                                  5 %            Kostřava červená Levočská                  10 %         

Srha laločnatá Dana                                7 %                     

SLOŽENÍ LUČNÍ SMĚSI:


DRUH                                                      PODÍL         Jetel luční Manuela BIO                         10 %   

Jílek mnohokvětý Prolog BIO                10 %          Bojínek luční Levočský BIO                   18 % 

Kostřava luční Rožnovská BIO              10 %           

Ovsík vyvýšený Rožnovský BIO              7 %

Jetel plazivý Jura                                    3 %              Jílek jednoletý Levit                               12 %        Jílek vytrvalý Sadek                               30 %            

SLOŽENÍ JETELOVÉ SMĚSI S JETELEM ALEXANDRIJSKÝM:


DRUH                                                      PODÍL         Jetel luční Manuela BIO                         45 %   

Jetel alexandrijský Faraon BIO               8 %          jílek mnohokvětý Prolog BIO                 18 % 

Kostřava luční Rožnovská BIO                 8 %           

Jílek jednoletý Rožnovský                        9 %        Jílek vytrvalý Sadek                                20 %            

SLOŽENÍ JETELOTRÁVY:


DRUH                                                      PODÍL         Jetel luční Manuela BIO                         41 %   

Jetel luční Magura BIO                           10 %          jílek mnohokvětý Prolog BIO                 10 % 

Kostřava luční Rožnovská BIO               10 %           

Jílek jednoletý Levit                                10 %        Jílek vytrvalý Sadek                                19 %   

PRO-BIO, obchodní spol. s r.o., Lipová 40, 788 32
Staré Město pod Sněžníkem

Kontaktní osoba pro bio osiva:

Ing. Petr Trávníček, Tel.: +420 603 150 701
travnicek@probio.cz

Oddělení osiv:

Tel: +420 733 180 885

osiva@probio.cz