top of page

PASTEVNÍ SMĚS

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 40 %

 

doporučený výsevek: 35 - 40 kg/ha

 

Pastevní směs 3 je polopozdní až pozdní
směs vhodná pro horskou a podhorskou
oblast. Nosnými travními komponenty jsou
jílek vytrvalý, bojínek luční a kostřava luční.
Spodní patro tvoří lipnice luční a kostřava
červená, které zajišťují úrodnost drnu a s jetelem
plazivým i pastvu v době letních
přísušků. Je 6 - 8 letou pastvinou.


SLOŽENÍ SMĚSI:

DRUH

Jetel plazivý JURA
Lipnice luční BALIN
Jílek jednoletý LEVIT BIO 
Bojínek luční LEVOČSKÝ BIO
Kostřava luční ROŽNOVSKÁ BIO

Jílek mnohokvětý PROLOG
Jílek vytrvalý SADEK

Kostřava červená LEVOČSKÁ

PODÍL

5%

5%

10%

20%

10%

10%

25%

15%

LUČNÍ SMĚS

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 50 %

doporučený výsevek: 35 - 40 kg/ha

 

Luční směs 6 je polopozdní až pozdní
směs. V této směsi převládá bojínek luční a kostřava luční. Výběžkaté trávy zajištují dobrou vytrvalost této směsi. Je vhodná do 
horské a podhorské oblasti s pozdějším zahájením sklizně. Je 5-6 letá. 

SLOŽENÍ SMĚSI:

DRUH

Jetel luční MANUELA BIO
Jílek jednoletý LEVIT BIO
Bojínek luční LEVOČSKÝ BIO
Kostřava luční ROŽNOVSKÁ BIO

Jílek vytrvalý SADEK

Psineček veliký ROŽNOVSKÝ

Jetel plazivý JURA

Jílek mnohokvětý PROLOG

PODÍL

10%

10%

20%

10%

27%

10%

3%

10%

JETELOTRÁVA​

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 71 %

51% jetelů

doporučený výsevek: 40 kg/ha
 

Nosným komponentem této směsi je jetel
luční – 51 %. Vyšší podíl jetelovin Vám
zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara
do podzimu. Směs je také vhodná k prosetí
luk a pastvin.

SLOŽENÍ SMĚSI:


DRUH
Jetel luční MANUELA BIO
Jetel luční SLAVÍN BIO
Jílek jednoletý LEVIT BIO

Jetel luční TEMPUS BIO
Kostřava luční ROŽNOVSKÁ BIO

Jílek vytrvalý SADEK
Jílek mnohokvětý PROLOG

 

Tyto směsi jsou z velké části z českých a slovenských odrůd. Směsi jsou přizpůsobené podmínkám v České republice. Mají dobrý zdravotní stav a jednotlivé odrůdy jsou odolné k vymrzání.

Pokud směs obsahuje více jak 70% hmotnostního podílu travních a jetelotravních osiv ekologického původu, je vedena jako ekologická a není třeba žádat o výjimku.

V případě, že směs obsahuje méně než 70% hmotnostního podílu komponentů ekologického původu, je třeba požádat ÚKZÚZ O udělení výjimky na použití konvenčních osiv.

Travní směsi

 

PODÍL

10 %

31 %

15 %

10 %

5 %

20 %

9 %

bottom of page