top of page

VHODNÉ PŘEDPLODINY: 

jeteloviny, luskoviny, olejniny

 

TERMÍN SETÍ:

optimálně: 25. 9.–10. 10.

 

DOPORUČENÝ VÝSEVEK:

3,5 MKS/ha v kukuřičné výrobní obl.  

4,0 MKS/ha v řepařské výrobní obl.

5,0 MKS/ha v bramborářské výr. obl.

HTS:

41,20 g dle údajů z uznávacích listů firmy PRO-BIO, s. r. o.

DIADEM

Poloraná odrůda s vysokou objemovou hmotností a stabilní pekařskou jakostí A

 • certifikované BIO osivo 

 • kategorie C1, C2

 • balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg 

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • vyšší vzrůst 104 cm

 • klas středně dlouhý, hustý, s osinkami na vrcholu

 • dobrá odolnost k poléhání

 • vysoká odolnost ke rzi plevové

 • střední odolnost k padlí a rzi pšeničné

 • vysoký výnos ve všech oblastech pěstování

 • vysoká mrazuvzdornost

 • dobrý a stabilní obsah

 • N látek - 13,7 %

 • vysoký obsah kvalitního lepku - 322 s

 • vysoká hodnota čísla poklesu

 • objemová hmotnost 81 kg/hl

bottom of page