top of page

Pšenice jarní - Triticum aestivum L.

ASTRID

Poloraná odrůda s pekařskou jakostí E a vysokým číslem poklesu.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • HTS 40 g

 • výsevek 3,8-5,5 MKS

 • vysoká objemová hmotnost

 • dobrá odolnost k poléhání

 • délka rostlin 96 cm

 • výborná odolnost ke rzi plevové

 • dobrá odolnost k padlí travnímu
  a braničnatkám

 • zrno středně velké

vhodná do všech oblastí

PŘEDPLODINA:
Jeteloviny, okopaniny a luskoviny.

TERMÍN SETÍ: Co nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

Optimálně 3,8 - 5,5 MKS/ha.
 

3,8 MKS/ha při časném setí (do 15.3.)
4,5 MKS/ha při běžném setí (do 31.3.)
5,5 MKS/ha při pozdním setí

Pro podsevy je vhodné snížení výsevku o 30 %

PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ ODRŮDA KOMISÍ PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD V REŽIMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

IZZY

Poloraná odrůda s pekařskou vlastností A a dobrou objemovou hmotností.

NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda

 

 • HTS 39,3 g

 • výsevek  4 – 5 MKS

 • délka rostlin 85 cm

 • střední odolnost k poléhání

 • vysoká odolnost k padlí a rzi plevové

 • střední odolnost k braničnatce a listovým skvrnitostem

 • vysoký objem pečiva a dusíkatých látek

 • zrno středně velké

 • výborné výnosy ve všech oblastech pěstování

PŘEDPLODINA:
Jeteloviny, okopaniny a luskoviny.

TERMÍN SETÍ: Co nejdříve na jaře.

VÝSEVEK:

4,0 - 5,0 MKS/ha při optimálních podmínkách


4,0 MKS/ha při časném setí (do 15.3.)
5,0 MKS/ha při běžném setí (do 15.4.)
6,0 MKS/ha při pozdním setí a při zhoršených půdních podmínkách

Pro podsevy je vhodné snížení výsevku o 30 %.

PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ ODRŮDA KOMISÍ PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD V REŽIMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ - NEJVÝNOSNĚJŠÍ ODRŮDA V TESTU 

REGISTANA

Středně raná přesívková odrůda s pekařskou vlastností B s vynikajícím výnosem.

 

NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie E, C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda

 

 • HTS 47 g

 • výsevek 4 – 4,5 MKS

 • délka rostlin 98 cm

 • střední odolnost k poléhání

 • odolná ke rzi plevové

 • odolná proti padlí travnímu

 • velmi dobrý celkový zdravotní stav

 • velmi velké zrno

 • výborná schopnost odolávat
  nízkým teplotám (časný jarní výsev)

PŘEDPLODINA:
Jeteloviny, okopaniny a luskoviny.

TERMÍN SETÍ: Díky schopnosti odolávat nízkým teplotám lze odrůdu Registana použít pro velmi časný jarní výsev, ale také pro pozdní výsev na podzim

VÝSEVEK:
4,0 MKS/ha při časném setí (do 15.3.)
4,5 MKS/ha při běžném setí (do 31.3.)

 

ODRŮDA ZAŘAZENÁ V ROCE 2017 DO ZKOUŠENÍ PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD V REŽIMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výsledky zkoušení odrůd pšenice pro Seznam doporučených odrůd v režimu ekologického zemědělství

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství

bottom of page