top of page

TULUS                NOVINKA V NAŠEM KATALOGU

Středně raná odrůda pšeničného typu dosahujících špičkových výnosů zrna. Výborný zdravotní stav. Vzrůst rostliny je 119 cm.

 • udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH Německo

 • zástupce pro ČR: SAATEN – UNION CZ s.r.o.

 

 • výborný zdravotní stav

 • velmi dobrá odolnost proti poléhání se střední odnožovací schopností,

 • velmi tolerantní k pozdním termínům setí,

 • ekonomicky je nepřekonatelnou odrůdou tritikale ozimého

Doporučení pro pěstitele odrůdy Tulus:

TERMÍN SETÍ:

dle výrobní oblasti od 20.9. -15.10.

Výsevek:  raný: 350 zrn/m2

                 optimální: 350 - 400 zrn/m2

                 pozdní: 400 -450 zrn/m2

                 podle stanoviště a termínu setí

Tritikale ozimé - Triticosecale Witm.

Odrůdy tritikale ozimého Vám nabízíme v baléní: pytle 50 kg a vaky 750 kg.

Všechna osiva jsou dodávána v kategorii C1 nebo C2 s certifikátem BIO nebo PO a s uznávacím listem osiva.

V případě, že to vyžaduje zdravotní stav, budou osiva mořena přípravkem Polydresser (přípravek je povolen v EZ).

NAZARET

Středně raná odrůda pšeničného typu. Vysoký odolnost k vymrzání.

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • dobře odnožuje

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • výborná odolnost vyzimování

 • výborná odolnost k chorobám klasu

 • odolnost ke rzi žitné

 • odolnost k padlí travnímu

 • dozrává brzy, vyžaduje včasnou sklizeň

 • HTS: 56,2 g (dle ULČ firmy PRO-BIO s.r.o.)

Osivo ze sklizně 2018 nabízíme do vyprodání zásob

Doporučení pro pěstitele tritikale:

PŘÍPRAVA PŮDY:

Vedle tradičního zpracování půdy dobře reagujei na minimální zpracování, tzn. mělké kypření půdy do hloubky 8–10 cm místo orby, zejména po pozdě sklizených předplodinách. Hloubka seťového lůžka je 5–7 cm.

 

TERMÍN SETÍ:

15.9.–10.10., setí po 20.10. zvyšuje riziko vyzimování

 

VÝSEVEK:

Názory na určení optimálního výsevku jsou různé, my zastáváme stanovisko nepřesévat, výsevek do 3 MKS/ha je v lepších podmínkách dostačující, v horších podmínkách 3,5 MKS/ha, a pouze ve zhoršených 4 MKS/ha.

KINERIT

Středně raná odrůda pšeničného typu.
 

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • středně raná, dobře odnožuje

 • vysoký výnos zrna

 • kratší a pevnější stéblo

 • velmi dobrá odolnost listovým skvrnitostem a rzím

 • nadprůměrná odolnost chorobám pat stébel

 • zvýšená odolnost k porůstání v klase

        a vyšší číslo poklesu

 • HTS: 56 g (dle ULČ firmy PRO-BIO s.r.o.)

15 tritikale tulus.jpg
bottom of page