Travní směsi

JETELOTRÁVA​

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 71 %


 

Nosným komponentem této směsi je jetel
luční – 51 %. Vyšší podíl jetelovin Vám
zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara
do podzimu.

Směs je také vhodná k prosetí
luk a pastvin.


Doporučený výsevek: 40 kg/ha

SLOŽENÍ SMĚSI:


DRUH                                          PODÍL                               

Jetel luční MANUELA BIO        10%
Jetel luční SLAVÍN BIO             31%
Jílek jednoletý LEVIT BIO        15%

Jetel luční TEMPUS BIO           10%
Kostřava luční ROŽNOVSKÁ      5%

Jílek vytrvalý SADEK                 20%

Jílek mnohokvětý PROLOG         9%
 

PODÍL10 %

31 %

15 %

10 %

5 %

20 %

9 %

Tyto travní směsi jsou z velké části z českých a slovenských odrůd. Směsi jsou přizpůsobené podmínkám v České republice.

Mají dobrý zdravotní stav a jednotlivé odrůdy jsou odolné k vymrzání.

Pokud směs obsahuje více jak 70% hmotnostního podílu travních a jetelotravních osiv ekologického původu, je vedena jako ekologická a není třeba žádat o výjimku. 

V případě, že směs obsahuje méně než 70 % hmotnostního podílu komponentů ekologického původu, je třeba požádat ÚKZÚZ o udělení výjimky na použití konvenčních osiv. 

PASTEVNÍ VSMĚS

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 40 %

Pastevní směs 3 je polopozdní až pozdní směs vhodná pro horskou a podhorskou oblast. Nosnými travními komponenty jsou jílek vytrvalý, bojínek luční a kostřava luční. Spodní patro tvoří lipnice luční a kostřava červená, které zajišťují úrodnost drnu a s jetelem plazivým i pastvu v době letních přísušků. Je 6-8 letou pastvinou.


Doporučený výsevek: 30 - 40 kg/ha

SLOŽENÍ PASTEVNÍ SMĚSI:


DRUH                                                      PODÍL                                          Jetel plazivý JURA                                 5 %                                           

Lipnice luční BALIN                                5 %                   

Jílek jednoletý LEVIT BIO                    10 %

                

Kostřava luční ROŽNOVSKÁ BIO          

Jílek vytrvalý SADEK                               

Psineček veliký ROŽNOVSKÝ                 

Jetel plazivý JURA                                     

Jílek mnohokvětý PROLOG                     

LUČNÍ SMĚS

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 50 %

Luční směs 6 je polopozdní až pozdní směs. V této směsi převládá bojínek luční a kostřava luční. Výběžkaté trávy zajišťují dobrou vytrvalost této směsi. Je vhodná do horské a podhorské oblasti s pozdějším zahájením sklizně. Je 5 - 6 letá.


Doporučený výsevek: 40 - 45 kg/ha

SLOŽENÍ SMĚSI:


DRUH                                                       PODÍL
Jetel luční MANUELA BIO                      10 %   

Jetel jednoletý LEVIT BIO                      10%

Bojínek luční LEVOČSKÝ BIO                 20%

Kostřava luční ROŽNOVSKÁ BIO          10%

Jílek vytrvalý SADEK                               27%

Psineček veliký ROŽNOVSKÝ                 10%

Jetel plazivý JURA                                     3%

Jílek mnohokvětý PROLOG                     10%

JETELOTRÁVA​

• balení: pytle 25 kg
podíl bio osiv ve směsi: 71 %


 

Nosným komponentem této směsi je jetel
luční – 51 %. Vyšší podíl jetelovin Vám
zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara
do podzimu.

Směs je také vhodná k prosetí
luk a pastvin.


Doporučený výsevek: 40 kg/ha

SLOŽENÍ SMĚSI:


DRUH                                          PODÍL                               

Jetel luční MANUELA BIO        10%
Jetel luční SLAVÍN BIO             31%
Jílek jednoletý LEVIT BIO        15%

Jetel luční TEMPUS BIO           10%
Kostřava luční ROŽNOVSKÁ      5%

Jílek vytrvalý SADEK                 20%

Jílek mnohokvětý PROLOG         9%
 

PRO-BIO, obchodní spol. s r.o., Lipová 40, 788 32
Staré Město pod Sněžníkem

Kontaktní osoba pro bio osiva:

Ing. Petr Trávníček, Tel.: +420 603 150 701
travnicek@probio.cz

Oddělení osiv:

Tel: +420 733 180 885

osiva@probio.cz