top of page

Travní směsi

Všechny odrůdy travních směsí Vám nabízíme v balení: pytle 25 kg. Travní směsi jsou dodávány s míchacím protokolem dané směsi.
Směsi jsou z velké části z českých a slovenských odrůd a jsou přizpůsobené k podmínkám v České republice. Mají dobrý zdravotní stav a jednotlivé odrůdy ve směsích jsou odolné k vymrzání. U všech travních směsí celkový hmotnostní podíl ekologických osiv přesahuje 70% a NENÍ POTŘEBA ŽÁDAT O VÝJIMKU na použití konvenčních osiv v souladu s pokynem č. 3/2022 Ministerstva zemědělství.
 

JETELOTRÁVA

 • podíl BIO osiv 100%

 • 51% jetelů

 • doporučený výsevek 40 kg/ha

Nosným komponentem této směsi je jetel luční - 51%. Vyšší podíl jetelovin Vám zajistí plynulý pás zeleného krmení od jara do podzimu. Směs je také vhodná k prosetí luk a pastvin.

SLOŽENÍ SMĚSI:

             

                                                                                  

                                                                                        

 

Balení
Pytle 25 kg

LUČNÍ SMĚS

 • podíl BIO osiv 80%

 • doporučený výsevek 40 - 45 kg/ha

 • 5 - 6 letá pastvina

Luční směs 6 je polopozdní až pozdní směs. V této směsi převládá bojínek luční a kostřava luční. Výběžkaté trávy zajišťují dobrou vytrvalost této směsi. Je vhodná do horské a podhorské oblasti s pozdějším zahájením sklizně.

SLOŽENÍ SMĚSI:

             

   

 

Balení
Pytle 25 kg

PASTEVNÍ SMĚS

 • podíl BIO osiv 72%

 • doporučený výsevek 35 - 40 kg/ha

 • 6 - 8 letá pastvina

Pastevní směs 3 je polopozdní až pozdní směs vhodná pro horskou až podhorskou oblast. Nosnými travními komponenty jsou jílek vytrvalý, bojínek luční a kostřava luční. 

SLOŽENÍ SMĚSI:

             

 

Balení
Pytle 25 kg

PŘÍSEV ZIMOVIŠŤ

 • podíl BIO osiv 85%

 • doporučený výsevek 25 - 30 kg/ha

Směs určená pro přísev zimovišť a okolí příkrmišť na pastvinách. Možno využít i pro přísev prořídlých pastvin nebo porostů jetelů a vojtěšek na orné půdě, kde chceme prodloužit jejich životnost o jeden až dva roky.

 

Směs se skládá z rychle vzcházejících jílků jednoletého a vytrvalého, které zajistí pokryv půdy, a rovněž umožní produkci velmi kvalitní píce, jak již v roce výsevu, tak i v letech následujících. 

SLOŽENÍ SMĚSI:

             

   

 

Balení
Pytle 25 kg
bottom of page