Osiva pro výsev meziplodin

Meziplodiny nezanedbatelně zlepšují kvalitu půdy a jsou významnou ochranou půdního fondu před erozí a proplavováním živin do spodních vod v mezidobí mezi hlavními plodinami. Ozimé směsky mohou být v neposlední řadě významným zdrojem kvalitních objemných krmiv (čerstvá píce, silážování, GPS). Vhodným sestavením směsek je možné upravovat poměr NL a energie v krmivu.

Snaha o udržení pokryvu orné půdy v ekologickém zemědělství po maximální dobu významně ovlivňuje potlačení plevelů a zamezení eroze. Současně pro výsev mezi hlavními plodinami jsou významné i směsky. Jsou doporučovány jako ozimé nebo jako strniskové. Zjednodušeně lze říci, že výsevek jednotlivých komponentů lze vypočítat ze základního výsevku podle jejich podílu ve směsi. Pro příklad uvádíme některá složení směsek.

SLOŽENÍ

OZIMÉ SMĚSKY

VÝSEVEK

 

LANDSBERSKÁ SMĚSKA

20-30 kg/ha

50-60 kg/ha

15-20 kg/ha

PŠENICE OZIMÁ S VIKVÍ

90-120 kg/ha

80-90 kg/ha

Pšenice

Vikev

ŽITO OZIMÉ S VIKVÍ

100-120 kg/ha

80-90 kg/ha

Žito

Vikev

PELUŠKA OZIMÁ S PŠENICÍ

75-100 kg/ha

75-100 kg/ha

Peluška

Pšenice

PELUŠKA OZIMÁ S TRITIKALE

90-120 kg/ha

80-90 kg/ha

Pšenice

Vikev

Jílek mnohokvětý​

Vikev ozimá

Jetel nachový inkarnát

v této směsi lze jílek nahradit žitem

VÝSEVEK

SLOŽENÍ

STRNISKOVÉ SMĚSKY

VÝSEVEK

HOŘČICE SE SVAZENKOU

6 kg/ha

6 kg/ha

Hořčice bílá

Svazenka

HOŘČICE S POHANKOU

5kg/ha

30-40 kg/ha

Hořčice bílá

Pohanka

HOŘČICE S POHANKOU A SVAZENKOU

4 kg/ha

20- 30 kg/ha

5 kg/ha

Hořčice

Pohanka

Svazenka

PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. Lipová 40

 788 32 Staré Město 

Kontaktní osoba pro bio osiva:

Ing. Petr Trávníček, Tel.: +420 603 150 701
travnicek@probio.cz

Oddělení osiv:

Tel: +420 733 180 885

osiva@probio.cz