BONUS

Diploidní raná až středně raná odrůda, s vysokým výnosem zelené i suché hmoty.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Selgen a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • středně odolný k poléhání

 • odolný proti bílé hnilobě a spály jetele

 •  velmi dobrá vytrvalost až do 3 roku vegetace

 • vysoká rychlost jarního růstu a obrůstání po seči

GARANT

Diploidní raná až středně raná odrůda, s vysokým výnosem v prvním i druhém roce.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Selgen a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • středně odolný k poléhání

 • vynikající zdravotní stav

 • velmi dobrá vytrvalost až do 3 roku vegetace

 • vysoká rychlost jarního růstu

 • středně vysoká rychlost obrůstání po seči

KRYNIA

Diploidní odrůda s červenými květy.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Malopolska Hodowla Roslin HBP sp. z o.o.

 • právně chráněná odrůda
   

 • velmi dobrá odolnost k plísním a houbovitým chorobám

 • vysoký výnos zelené hmoty stravitelné sušiny

 • až 4 seče za rok

 • nejvyšší stravitelnost na počátku kvetení

MANUELA

Diploidní, středně raná odrůda se stabilním výnosem.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Slovenské centrum poľnohospodárského výskumu Nitra

 • právně chráněná odrůda

 • velmi dobrá reprodukční schopnost

 • vysoká odolnost proti rakovině a skvrnitosti

 • střední odolnost proti moučnatce

 • je rajonizovaná do podhorské, bramborářské a řepné oblasti

 • méně stabilní v kukuřičné oblasti

 • úrodu semene ovlivňuje včasnost provedení první seče (do konce května)

 • semeno se z druhé seče sklízí v užitkovém roce jednofázově, v době kdy 80% hlávek je hnědé barvy a semena jsou tvrdá, žlutofialové barvy

ROZETA

Dvousečná diploidní odrůda. Určená na píci, k seči při samotném pěstování nebo v travních směsích.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Hodowla Roślin Bartążek sp. z o.o. Polsko

 • právně chráněná odrůda

 • vysoké rostliny s nízkou tendencí k poléhání

 • méně náchylný k rakovinám jetele

 • vysoký výnos, dozrává v druhé polovině září

 • v semenných porostech


TERMÍN SETÍ:                                                                                          VÝSEVEK:
Brzy na jaře do dobře připravené půdy                                               18 – 20 kg/ha , do řádku asi 12,5 cm
do hloubky 10 – 25 mm. Ideálně s krycí plodinou.

Jetel luční - Trifolium pratense L.

PRO-BIO, obchodní spol. s r.o., Lipová 40, 788 32
Staré Město pod Sněžníkem

Kontaktní osoba pro bio osiva:

Ing. Petr Trávníček, Tel.: +420 603 150 701
travnicek@probio.cz

Oddělení osiv:

Tel: +420 733 180 885

osiva@probio.cz