top of page

​Žito ozimé - Secale cereale L.

Všechny odrůdy žita ozimého Vám nabízíme v balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg. Osiva jsou dodávána v kategorii C1 nebo C2 s certifikátem BIO nebo PO a s uznávacím listem osiva.

V případě, že to vyžaduje zdravotní stav, budou osiva mořena přípravkem Polydresser (přípravek povolen v EZ).

AVENTINO

Aventino je zrnová, středně pozdní odrůda určená do ekologického zemědělství pro potravinářské účely. Vhodná i do chladnějších a vlhčích oblastí.

​​

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • odrůda typu volně se opylující populace

 • dobrá potravinářská kvalita zrna

 • stabilní výnosy i v horších podmínkách

 • nejvyšší odolnost ke všem chorobám z odrůd žita registrovanrch v ČR

 • středně vysoký vzrůst

 • střední odolnost k poléhání zrno:

 • středně velké se střední objemovou hmotností a vysokým číslem poklesu

14 žito 4.jpg

Doporučení pro pěstitele odrůdy Aventino:

PŘEDPLODINA:

Dobré předplodiny: luskoviny, jeteloviny, včas sklízené okopaniny, řepka.

Vyhovující předplodiny: obilniny

Nevhodné předplodiny: pozdě sklízené okopaniny, kukuřice na siláž i na zrno

TERMÍN SETÍ:

Nevhodné jsou velmi časné zásevy (hrozí riziko napadení plísní sněžnou), opožděné zásevy, při nichž se na podzim vytvoří slabé rostliny s málo vyvinutým kořenovým systémem. Optimální termín setí je asi 5–7 dnů před konečným termínem agrotechnické lhůty.

Konečný termín setí žita podle nadmořské výšky

nad 600 m. 20 září

500-600 m. 25 září

400-500 m. 30 září

do 400 m. 5. říjen

VÝSEVEK:

Lepší podmínky (tj. dobrá předplodina, včasné setí, dobré stanoviště): doporučuje se střední až nižší výsevek, zpravidla v rozmezí 3,0–3,5 MKS/ha 

Horší podmínky: cca 3,5–4,0 MKS/ha.

Žito nesnáší přehuštěné porosty. Proto se vždy u žita doporučují relativně nižší výsevky, aby se po vzejití mohly vytvořit silné, dobře zakořeněné a odnožené rostliny.

HTS:

33 kg dle údajů z uznávacích listů firmy PRO-BIO, s. r. o.

DAŃKOWSKIE TURKUS

Polská raná odrůda s velmi dobrou pekařskou kvalitou a vysokým výnosem.

​​

 • udržovatel: Danko Hodowla Roslin, Sp. Z o.o. Polsko

 • zástupce v ČR: Selgen, a.s.
   

 • velmi dobrý zdravotní stav

 • odolná ke rzi hnědé, pšeničné, padlí a pat stébel

 • středně vysoký vzrůst

 • dobrá odolnost k poléhání

 • velmi dobrou odnožovací schopnost

13 žito 1.jpg

DAŃKOWSKIE AMBER

Polská raná odrůda s dobrými výsledky na chudších půdách s nedostatkem vláhy

​​

 • udržovatel: Danko Hodowla Roslin, Sp. Z o.o. Polsko

 • zástupce v ČR: OSEVA, AGRO Brno spol. s r.o.
   

 • dobrá pekařská kvalita, vysoký obsah bílkovin

 • dobrá odolnost ke prašné sněti, fusáriím a pat stébel

 • středně vysoký vzruůst

 • dobrá odolnost k poléhání

Doporučení pro pěstitele pro odrůdy Turkus a Amber:

 

TERMÍN SETÍ:

od 20.9.-5.10.

VÝSEVEK:

Doporučený výsevek 280-300 MKS/ha, tj. 90-100 kg/ha

Pouze pro Amber:

VÝSEVEK:

Pozdní výsevek zvýšit výsevek o 10%

Časné setí a intenzivní technologie: Výsevek snížit o 10%

bottom of page