TERMÍN SETÍ:

Podmínkou dobrého přezimování je výsev ve druhé dekádě srpna. Inkarnát dozrává kolem 10. července.

VÝSEVEK:

Na zelené krmení či hnojení v čisté kultuře se vysévá 6 MKS/ha, tj. asi 25 kg/ha.

 

Při zakládání semenářských porostů je doporučováno vysévat 4 MKS/ha, což je 16 – 18 kg/ha inkarnátu do hloubky 1 – 2 cm.

Jetel nachový inkarnát - Trifolium incarnatum L.

KARDINÁL

Jednoletá přezimující odrůda, která se používá jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C1

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Selgen, a.s.

 • květenství karmínově červené

 • semeno oválné žluté barvy

 • středně vysoký vzrůst, rychle se vyvíjející

 • velmi dobrá zimuvzdornost

 • obohacuje půdu o organické látky a dusík

 • průměrná HTS je 4 g

 • dobrý na zelené hnojení (pod brambory), senáž, siláž a přímé zkrmování

PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o. Lipová 40

 788 32 Staré Město 

Kontaktní osoba pro bio osiva:

Ing. Petr Trávníček, Tel.: +420 603 150 701
travnicek@probio.cz

Oddělení osiv:

Tel: +420 733 180 885

osiva@probio.cz