top of page

BONUS

Diploidní raná až středně raná odrůda, s vysokým výnosem zelené i suché hmoty.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Selgen a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • středně odolný k poléhání

 • odolný proti bílé hnilobě a spály jetele

 •  velmi dobrá vytrvalost až do 3 roku vegetace

 • vysoká rychlost jarního růstu a obrůstání po seči

GARANT

Diploidní raná až středně raná odrůda, s vysokým výnosem v prvním i druhém roce.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Selgen a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • středně odolný k poléhání

 • vynikající zdravotní stav

 • velmi dobrá vytrvalost až do 3 roku vegetace

 • vysoká rychlost jarního růstu

 • středně vysoká rychlost obrůstání po seči

ROZETA

Dvousečná diploidní odrůda. Určená na píci, k seči při samotném pěstování nebo v travních směsích.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Hodowla Roślin Bartążek sp. z o.o. Polsko

 • právně chráněná odrůda

 • vysoké rostliny s nízkou tendencí k poléhání

 • méně náchylný k rakovinám jetele

 • vysoký výnos, dozrává v druhé polovině září

 • v semenných porostech

START

Diploidní odrůda, 2-3 sečná s dvouletou užitkovostí, vhodná do všech výrobních oblastí.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

 • právně chráněná odrůda

 • Dobrý zdravotní stav

 • Odolná proti rakovině jetele a padlí

 • Vysoký výnos zelené hmoty i semene

 • Vhodná do jetelotravních směsí

 • Využití do pastevních porostů


TERMÍN SETÍ:                                                                                          VÝSEVEK:
Brzy na jaře do dobře připravené půdy                                               18 – 20 kg/ha , do řádku asi 12,5 cm
do hloubky 10 – 25 mm. Ideálně s krycí plodinou.

Jetel luční - Trifolium pratense L.

bottom of page