top of page

BONUS

Diploidní raná až středně raná odrůda, s vysokým výnosem zelené i suché hmoty.

NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Selgen a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • středně odolný k poléhání

 • odolný proti bílé hnilobě a spály jetele

 •  velmi dobrá vytrvalost až do 3 roku vegetace vysoká rychlost jarního růstu obrůstání po seči


TERMÍN SETÍ:                                                                                          VÝSEVEK:
Brzy na jaře do dobře připravené půdy                                               18 – 20 kg/ha , do řádku asi 12,5 cm
do hloubky 10 – 25 mm. Ideálně s krycí plodinou.

Jetel luční - Trifolium pratense L.

GARANT

Diploidní raná až středně raná odrůda, s vysokým výnosem v prvním i druhém roce.

NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Selgen a.s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • středně odolný k poléhání

 • vynikající zdravotní stav

 • velmi dobrá vytrvalost až do 3 roku vegetace

 • vysoká rychlost jarního růstu

 • středně vysoká rychlost obrůstání po seči

KRYNIA

Diploidní odrůda s červenými květy.

NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Malopolska Hodowla Roslin HBP sp. z o.o.

 • právně chráněná odrůda
   

 • velmi dobrá odolnost k plísním a houbovitým chorobám

 • vysoký výnos zelené hmoty stravitelné sušiny

 • použití: 4 řezy za rok

 • nejvyšší stravitelnost na počátku kvetení

MANUELA

Diploidní, středně raná odrůda se stabilním výnosem.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Slovenské centrum poľnohospodárského výskumu Nitra

 • právně chráněná odrůda
   

 • velmi dobrá reprodukční schopnost

 • vysoká odolnost proti rakovině a skvrnitosti

 • střední odolnost proti moučnatce

 • je rajonizovaná do podhorské, bramborářské a řepné oblasti • méně stabilní v kukuřičné oblasti

 • sběr zelené hmoty se provádí v době úplné butonizace

 • úrodu semene ovlivňuje včasnost provedení první seče (do konce května)

 • semeno se z druhé seče sklízí v užitkovém roce jednofázově, v době kdy 80% hlávek je hnědé barvy a semena jsou tvrdá, žlutofialové barvy

ROZETA
Rozeta je dvousečná diploidní odrůda. Určená na píci, určený k seči při samotném pěstování nebo v travních směsích

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: Hodowla Roślin Bartążek sp. z o.o. Polsko

 • právně chráněná odrůda
   

 • vysoké rostliny s nízkou tendencí k poléhání.

 • méně náchylný k rakovinám jetele

 • vysoký výnos, dozrává v druhé pol. září

 • v semenných porostech

START

Diploidní odrůda, 2 -3 sečná s dvouletou užitkovostí,
vhodná do všech výrobních oblastí. 

 

 • certifikované osivo BIO

 • kategorie  C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: OSEVA UNI, a.s.

 • právně chráněná odrůda

 

 • dobrý zdravotní stav

 • odolná proti rakovině jetele a padlí

 • vysoký výnos zelené hmoty i semene

 • vhodná do jetelotravních směsí

 • využití do pastevních porostů 

SLAVÍN 

Diploidní odrůda, s vysokým výnosem zelené hmoty.

 

NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE

 • certifikované osivo BIO

 • kategorie  C

 • balení: pytle 25 kg

 • udržovatel: AGROGEN, spol. s r.o.

 • právně chráněná odrůda

 

 • středně odolná k poléhání

 • středně odolná proti bílé hnilobě a spály jetele

 • středně odolná proti virovým onemocněním

 • rostliny jsou středně vysoké

 • středně vysoká rychlost jarního růstu obrůstání po seči

 • nevyžaduje zvláštní půdní ani klimatické podmínky

bottom of page