top of page

Ječmen jarní - Hordeum vulgare  L.

ARTHUR

Pluchatá odrůda pro výrobu běžného piva s výbornou sladovnickou kvalitou.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 650 kg

 • udržovatel: Selgen a. s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • odrůda vyšlechtěná v ČR

 • odolná k fusariím

 • středně odolná k padlí travnímu a rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti

 • vhodná do všech oblastí

 • vysoký výnos předního zrna

 • rostliny středně vysoké

 • méně odolná k poléhání

 • obsah N-látek v sušině 10,8 %

 • velké zrno

 • výborná sladovnická kvalita

       (oblast Polabí, stř. Morava, Haná)

 • HTS 50 g

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE JEČMENE JARNÍHO

PŘEDPLODINA:


Nejvhodnější předplodinou pro sladovnické účely jsou      okopaniny (brambory a cukrovka) hnojené chlévskou mrvou.

Naopak nevhodnými předplodinami pro sladovnické využití ječmene jsou jeteloviny, krmné leguminózy (hrách, bob, jetel, vojtěška), ale také obiloviny.

Pokud je předplodinou obilovina, nejlépe je volit ozimou pšenici.

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED SETÍM:
Nároky ječmene na teplotu a vláhu nejsou velké, ale má vysoké nároky na půdu, protože 90% jeho kořenů se nachází v hloubce do 30 cm.

Nejvhodnějšími půdami jsou černozemě, hnědozemě, dále pak hlinité, jílovito-hlinité a písčito-hlinité půdy.

TERMÍN SETÍ:Výsev jarního ječmene by měl být proveden co nejdříve, ale vždy jen do dobře připravené vyzrálé půdy nejlépe od poloviny března do hloubky 3 cm.

VÝSEVEK: Doporučené výsevní množství je 3,5 – 4,0 MKS/ha. Při pozdním setí a v horších podmínkách až 4,5 MKS/ha.

AZIT

Polopozdní  plastická nesladovnická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování.

 • certifikované BIO osivo 

 • kategorie  C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 650 kg

 • udržovatel:  Limagrain Central  Europe  Cereals, s.r.o.

 • rostliny středně vysoké

 • velmi dobrá odnožovací schopnost

 • středně odolná k poléhání

 • dobrá odolnost proti hnědé skvrnitosti

 • střední odolnost proti padlí travnímu

 • zrno velké, podíl předního zrna vysoký

 • HTS 47 g

DOPORUČENÁ ODRŮDA KOMISÍ PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD V REŽIMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

ječmen str4..JPG

SOLIST

Pluchatá, středně raná nesladovnická odrůda. Vhodná pro mlýnské účely.
 

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 650 kg 

 • udržovatel: Selgen a.s.

 • rostliny středně vysoké

 • vysoký výnos zrna 

 • středně odolná k poléhání 

 • středně odolná ke rzi ječné a rhynchosporiové skvrnitosti 

 • odolná proti padlí travnímu a fusáriím

 • zrno velké, podíl předního zrna vysoký

 • HTS 50,8 g

DOPORUČENÁ ODRŮDA KOMISÍ PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD V REŽIMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

BOJOS

Pluchatá, polopozdní, plastická, sladovnická odrůda. Vhodná pro mlýnské účely.
 

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C1

 • balení : pytle 50 kg, vaky 650 kg

 • udržovatel: Selgen a.s.

 • právně chráněná odrůda

 • rostliny středně vysoké

 • vysoký výnos zrna

 • dobře odolná k poléhání a lámání stébla 

 • střední odolnost k hnědé skvrnitosti a rzi ječné

 • odolnost vůči padlí travnímu

 • citlivější k rhynchosporiové skvrnitosti

 • velké zrno, vysoký výnos předního zrna

 • HTS 48 g

IMG_5049.JPG

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství

bottom of page