top of page

JEČMEN BEZPLUCHÝ AF CESAR

Česká polopozdní  nesladovnická odrůda bezpluchého ječmene
s vysokým obsahem bílkovin a β-glukanů.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie E, C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 750 kg

 • udržovatel:  Agrotest fyto, s.r.o.

 • registrovaná 2014

 • právně chráněná odrůda
   

 • vhodná pro potravinářské využití

 • vysoká objemová hmotnost

 • rostliny středně vysoké

 • dobrá odolnost k poléhání a lámání stébla

 • středně odolná k rhynchosporiové skvrnitosti

 • nižší odolnost  ke rzi ječné

 • vysoká odolnost k padlí travnímu

 • výnos zrna středně vysoký

 • HTS 42-46g

 • vhodný k výrobě celozrnných potravin

PŘEDPLODINA:

Nejvhodnější předplodinou jsou okopaniny (brambory a cukrovka).   Pokud je předplodinou obilovina, nejlépe je volit ozimou pšenici.  

PŘÍPRAVA PŮDY PŘED SETÍM:

Nároky ječmene na teplotu a vláhu nejsou velké, ale zato má vysoké nároky na půdu, protože 90% jeho kořenů se nachází v hloubce do 30 cm. Nejvhodnějšími půdami jsou černozemě, hnědozemě, dále pak hlinité, jílovito-hlinité a písčito-hlinité půdy.

TERMÍN SETÍ:

Výsev jarního ječmene by měl být proveden co nejdříve, ale vždy jen do dobře připravené vyzrálé půdy nejlépe od poloviny března do hloubky 3 cm.

 

VÝSEVEK:

 doporučené výsevní množství je 3,5-4,0 MKS/ha. Při pozdním setí a v horších podmínkách až 4,5 MKS/ha.

AZIT

Polopozdní  plastická nesladovnická odrůda vhodná do všech oblastí pěstování.

NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE!

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie  C1

 • balení: pytle 50 kg, vaky 700kg

 • udržovatel:  Limagrain Central  Europe  Cereals, s.r.o.

 • právně chráněná odrůda
   

 • Rostliny středně vysoké

 • Velmi dobrá odnožovací schopnost

 • Středně odolná k poléhání

 • Dobrá odolnost proti hnědé skvrnitosti

 • Střední odolnost proti padlí travnímu

 • Zrno velké, podíl předního zrna vysoký

HTS 50g

PŘEDBĚŽNĚ DOPORUČENÁ ODRŮDA KOMISÍ PRO SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD V REŽIMU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘEDPLODINA:
Nejvhodnější předplodinou jsou okopaniny (brambory a cukrovka). Nevhodnými předplodinami
pro sladovnické využití ječmene jsou jeteloviny, krmné leguminózy (hrách, bob, jetel, vojtěška),
ale také obiloviny. Pokud je předplodinou obilovina, nejlépe je volit ozimou pšenici. Pro
sladovnické účely jsou nejvhodnější předplodinou okopaniny hnojené chlévskou mrvou.


PŘÍPRAVA PŮDY PŘED SETÍM:
Nároky ječmene na teplotu a vláhu nejsou velké, ale má vysoké nároky na půdu, protože
90% jeho kořenů se nachází v hloubce do 30 cm. Nejvhodnějšími půdami jsou černozemě,
hnědozemě, dále pak hlinité, jílovito-hlinité a písčito-hlinité půdy.


TERMÍN SETÍ:
Výsev jarního ječmene by měl být proveden co nejdříve, ale vždy jen do dobře připravené
vyzrálé půdy nejlépe od poloviny března do hloubky 3 cm.


VÝSEVEK:
Doporučené výsevní množství je 3,5 – 4,0 MKS/ha.
Při pozdním setí a v horších podmínkách až 4,5 MKS/ha.

ARTHUR

Pluchatá odrůda pro výrobu běžného piva s výbornou sladovnickou kvalitou.

 • certifikované BIO osivo

 • kategorie C2

 • balení: pytle 50 kg, vaky 700 kg

 • udržovatel: Selgen a. s.

 • právně chráněná odrůda
   

 • odrůda vyšlechtěná v ČR

 • odolná k fusariím

 • středně odolná k padlí travnímu a rzi ječné,

 • rhynchosporiové skvrnitosti

 • vhodná do všech oblastí

 • vysoký výnos předního zrna

 • rostliny středně vysoké

 • méně odolná k poléhání

 • obsah N-látek v sušině 10,7 %

 • velké zrno

 • výborná sladovnická kvalita

 • (oblast Polabí, stř. Morava, Haná)

 • HTS 50 g

PŘEDPLODINA:
Nejvhodnější předplodinou jsou okopaniny (brambory a cukrovka). Nevhodnými předplodinami pro sladovnické využití ječmene jsou jeteloviny, krmné leguminózy (hrách, bob, jetel, vojtěška),
ale také obiloviny. Pokud je předplodinou obilovina, nejlépe je volit ozimou pšenici. Pro
sladovnické účely jsou nejvhodnější předplodinou okopaniny hnojené chlévskou mrvou.


PŘÍPRAVA PŮDY PŘED SETÍM:
Nároky ječmene na teplotu a vláhu nejsou velké, ale má vysoké nároky na půdu, protože
90% jeho kořenů se nachází v hloubce do 30 cm. Nejvhodnějšími půdami jsou černozemě,
hnědozemě, dále pak hlinité, jílovito-hlinité a písčito-hlinité půdy.


TERMÍN SETÍ:
Výsev jarního ječmene by měl být proveden co nejdříve, ale vždy jen do dobře připravené
vyzrálé půdy nejlépe od poloviny března do hloubky 3 cm.
VÝSEVEK:
Doporučené výsevní množství je 3,5 – 4,0 MKS/ha.
Při pozdním setí a v horších podmínkách až 4,5 MKS/ha.

Ječmen jarní - Hordeum vulgare var. nudum L.

Zdroj: ÚKZÚZ, Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství

bottom of page